Razrabotki

План-конспект по Български език. Тема: Числително име като част на речта. за 4 клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по български език в 4 клас- 9 страници 

Тема: Числително име като част на речта.

Вид на урока: Урок по български език.

Тип на урока: Урок за нови знания.

Цел: Въвеждане понятие за числително име като част на речта. Изграждане на умения за разграничаване на видове числителни имена числителни бройни от числителни редни.

Задачи:

  • Да може да разграничава и употребява правилно в речта си числителните имена.
  • Да може да разграничава и определя числителни редни и числителни бройни имена.

Очаквани резултати:

  • Познава числителното име като част на речта.
  • Разпознава числителните имена – бройни и редни.
  • Познава сложните думи като образувани от два корена.

Методи: Беседа, демонстрация.

Средства: Учебник, дъска.

Нови понятия: числително име, числително бройно име, числително редно име.

 

Ход на урока:.............

Използвана литература:

  • Български език за 4 клас. Автори: П. Димитрова, Н. Петрова. Издателство „Просвета плюс“, 2019.
  • Книга за учителя за 4 клас. Автор: П. Димитрова. Издателство „Просвета плюс“, 2019.