Razrabotki

План-конспект по География. Тема: Население и политическа карта. за 5 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект - 8 страници

Тема: Население и политическа карта

Вид на урока: урок за нови знания

 • Придобиване на нови знания за населението на Африка и политическата й карта. Запознаване с различни племена и начина им на живот. Териториите, които населяват и на кои територии не се среща никакво население.

Цели на урока:

 • Образователни:
 • Възпитателни:
 • Развиващи:

Методи на работа:

- Устни:

 • Провеждане на диалог с учениците, въпроси свързани с негроидната раса: дали знаят за нея, какво са чували, какви са външните й белези.

- Нагледни:

 • Работа с учебника, атласа, картата на дъската, разглеждане и обсъждане на фигурите, изобразени в учебника.

Основни понятия:

 • население (местно, преселено, смесено)
 • негроидна раса
 • колония
 • политическа карта

Очаквани резултати:

 • Учениците да запомнят как е разделено населението (местно, преселено, смесено)
 • Учениците да знаят имената на някои по-важни племена.
 • Учениците да могат да посочат кои територии са населени и кои не и на какво се дължи това.

План на урока:

Ход на урока: ............