Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Пейзаж монотопия - работа с темперни бои. за 3 клас

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Изобразително изкуство за 3 клас - 10 страници + илюстрации

Тема на урока: „Пейзаж монотопия“

Клас: 3 клас

 1. Вид изобразителна дейност: Монотипия
 2. Цели на урока:
  • Образователни цели:
 • Развитие на умения за изразяване чрез образи на собствени впечатления, чувства и отношение към възприеманите обекти и явления от природната среда;
 • Развитие на умението за описване на впечатления от възприеманите художествени произведения и формиране на положителна мотивация за работа в часовете по изобразително изкуство;
 • Въвеждане в учебната проблематика и плавен преход от ваканцията към учебната дейност, проверка на изобразителните способности (композиция и светоусещане) – входно равнище; затвърдяване на знанията и уменията за работа с цветни моливи, флумастери, пастели и бои.
  • Възпитателни цели:
 • Формиране на емоционално-естетическо отношение към възприеманите на природната среда;
 • Изразяване на емоционално-естетическо отношение при възприемане на природата през есента;
 • Запознаване и ориентиране в използването на съвременни средства за визуална информация и комуникация.

Задачи:

 • Формиране на общи представи за технологията и етапите на

изпълнение на графичната техника „монотипия“

 • Усвояване на понятия за печатна форма и отпечатък
 • Разпръснато разполагане на композиционни елементи в изобразителната плоскост

 

 1. Форма на работа: по въображение; по представа

 

 1. Материали и техники:

         - изобразителни основи- бели и цветни листи

         - материали- изрязани шаблони на листа от хартия, темперни бои, моливи, флумастри, пастели.

 

 1. Предварителна подготовка:

На  учителя:  Подготовка на шаблони за учениците. Изработване на  образец на изделието.

На учениците: Подготовка на необходимте материали и инструменти: лепило, темперни бои.

 

 1. Материали и техники, използвани в практическата дейност

         - Темперни бой;

 

 1. Вид изобразителна дейност

         - Изобразителна дейност по представа и въображение.

 

 1. Дидактически материали, използвани в урока

         - Дидактични табла;

         - Репродукция;

         - Живописни творби;

 

 1. Място на провеждане на урока

         - В класната стая

 

 1. Критерии и показатели за анализ на готовите рисунки

         - Цветово изграждане:

         Цветова хармония и контрол

         - Форма на рисунката

         Обмно-пространствена рисунка

         - Изразни средства на рисунката: 

         - Графични изразни средства;

         - Живописни изразни средства.

 

 1. Очаквани резултати:

         - Ученикът да умее да описва и пресъздава впечатления от промени на основните елементи на околната среда.

         - Разбира елементарни явления и отношения от околната среда, представени чрез изобразителна дейност.

         - Да умее да пресъздава обекти от заобикалящата го среда.

         - Изразява лични наблюдения с графичен материал, като разкрива пространствено-конструктивни връзки между обектите.

         - Установява особеностите на архитектурните обекти по конструкция, големина и форма.

 

 1. 12. Основни методи и похвати:
 • беседа
 • преднамерено наблюдение,
 • възприемане на творби

 

 1. Форми на обучение: индивидуална и групова.

 

 1. Основни дидактически средства, използвани в урока: учебника, тетрадката, картини.

 

 

ХОД НА УРОКА:.......................