Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Апликация на пролетен пейзаж. за 1 клас

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по изобразително изкуство за 1 клас - 12 страници + илюстрации

На тема:„Апликация на пролетен пейзаж“

Тип на урока: урок за нови знания

Цели на урока:

 • Отразяване на визуални особености на формите (плоски и обемни) в изобразителна дейност: апликиране.
 • Изразяване на емоционално-естетическо отношение към обекти от заобикалящата среда чрез описания и изобразителна дейност.
 • Изразяване на емоционално отношение при възприемане на художествени творби.
 • Изграждане на положително отношение към природната среда чрез изобразителна дейност.
 • Формиране и развитие на умения за изобразяване чрез използване на определени материали и техники.
 • Изразяване на емоционално отношение при възприемане на художествени творби, свързани с красотата на природата.
 • Изграждане на умения за релефна и плоскостна апликация и конструиране на форми от хартия.

Задачи на урока:

 • Да се изработи чрез изрязани елементи на релефна апликация на пролетен пейзаж.
 • Изработи пролетния пейзаж по твои представи.

Задачи – образователни

 • Разширяване и конкретизиране на понятията, свързани с елементите на релефната апликация и изграждане на образи и форми чрез релефна апликация.

Задачи – практически

 • Изобразителни – да се изработи пролетен пейзаж с помощта на релефна апликация по представа на ученика.
 • Неизобразителни – да се разширят уменията за работа с пастели, планиране на изобразителната дейност

Задачи практически – изобразителни:

 • задължителни за всички:
 • да се направят с изкъсани от ученика елементи апликация „Пролетен пейзаж“.
 • Дорисуване на апликацията с пастели.

    Задачи – свободноизбираеми

 • всеки ученик индивидуално да създаде свой образи и форми „Пролетен пейзаж“ чрез средствата на релефната апликация.
 • всеки ученик сам да избере най–подходящите цветове, с които да изобрази своят пейзаж – от накъсани елементи от цветна хартия и цветни пастели.

Форма на изобразителната дейност

 • по представа
 • по впечатление
 • по фантазия.

Материали и техники, използвани в практическата дейност

 • Живописни материали –
 • цветна гланцова хартия;
 • пастели;
 • флумастери;
 • блоков лист;
 • лепило;
 • ножица;
 • Техника – рязане на елементи от гланцовата цветна хартия и съединяване в различни форми и образи

Дидактически материали, използвани в урока

 • дидактически табла
 • учебник по Изобразително изкуство за 1 клас
 • Репродукция
 • Оригинални рисунки
 • Пролетен пейзаж

Дейности:

 • Познаване на разнообразни материали и техники за апликиране.
 • Изобразителна дейност по наблюдение пролетен пейзаж
 • Апликиране на декоративни образи

Очаквани резултати:

 • Създаване на образи и форми по представа изразяващи пролетен пейзаж чрез релефна и плоскостна апликация и конструиране на форми от хартия.

Място на провеждане на урока

 • в класната стая

Критерии и показатели за анализ на готовите рисунки

Цветово изграждане

 • Вид цветност – по избор
 • Брой цветове – не са поставени изисквания
 • Цветова хармония и колорит – красотата на пролетният да се подчертае преди всичко чрез цветовете.

Форма на рисунката – релефна, плоскостна апликация

Материали и техники, използвани в рисунката

 • В рисунките се използват и пастели, с които се цели да се довърши външният вид на рисунката.

Пространство в рисунката

 • Учениците сами определят големината и разположението на елементите в рисунката.

 

 Композиционно изграждане на рисунката

 • Композицията на рисунката е по избор на учениците

Проява на въображение в рисунката

 • Въображението на учениците трябва да се прояви при изграждане на образи и форми на изобразяващи пролетен пейзаж, чрез избор на цветове и изграждане на композиция от релефна и плоскосна апликация.

Очаквани резултати

 • Създаване на релефна или плоскосна апликация на пролетен пейзаж.

ХОД НА УРОКА:........................

 

 

         Използвана литература:

 • Учебник по Изобразително изкуство за 1 клас. Издателство „Просвета“
 • Книга за учителя за 1 клас. Издателство „Просвета“, 2017