Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Графичен зимен пейзаж в черно и бяло. за 4 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Изобразително изкуство за 4 клас - 9 страници

Тема: Графичен зимен пейзаж в черно и бяло

  1. Цели на урока:

     1.1. Учениците да се запознаят със  същността и спецификата на графиката;

  1.2. Развитие и усъвършенстване на умения за изразяване чрез образи на собствени впечатления, чувства и отношение към възприеманите обекти и явления от заобикалящата среда;

  1. Задачи – образователни:

  2.1.    Познания за графиката като вид изкуство;

  2.2.   Развитие на зрителните възприятия, представи и въображение чрез индивидуална творческа изява на учениците.

  1. Задачи- практически:

  - изобразителни- учениците да създадат графика на тема „Зимен пейзаж“;

                - неизобразителни-учениците да изберат материалите за                       създаването на графиката – бял/черен блоков лист, черен/бял молив, черна/бяла темпера.

3.1. Задачи практически изобразителни

  - задължителни за всички- всички ученици да нарисуват графика на тема „Зимен пейзаж“; 

3.2. Задачи свободноизбираеми

          3.2.1. Учениците сами избират как да оформят листа

          3.2.2. Учениците сами избират как да представят идеята си за зимен пейзаж

  1. Форма на изобразителна дейност

  - по натура

  - по представа

  - по впечатления

  1. Материали и техники , използвани в практическата дейност.

     5.1. Бял,  черен  блоков лист ;

  5.2. Графитен молив, черна и бяла темпера, черен и бял молив, туш, въглен.

  1. Вид изобразителна дейност:

  -Проектиране

  - Рисуване по натура

  - Аналитична рисунка

  - Синтетична рисунка

  1. Дидактически материали , използвани в урока:

  7.1.Оригинални рисунки

  7.2. Репродукции

  7.3. Дидактически табла

  1. Място за провеждане на урока

   В класната стая

  1. Критерии и показатели за анализ на готовите рисунки

  9.1. Цветово изграждане

Показатели:

  - Плоскостно – декоративна рисунка

  - Обемно- пространствена рисунка

  - Декоративна форма в рисунката

  9.3. Изразни средства на рисунката , според вида изобразително изкуство : графика

Показатели

  - Графични изразни средства – линия, петно, точка

  9.4.Материали и техники, използвани в рисунката

Показатели:

Предимно бял блоков лист и  черен молив. Техниките, които са използвали децата са линия, точка и петно.

  - Видове материали и техники според различните изобразителни изкуства .

Креда, молив, темперни бои, маслени бои, акварел, въглен и др.

 Маслената живопис има две основни техники ,вилатурно и пастьозно.

В графиката се използват много разнообразни техники: монотипия, кредов картон от апликирана основа, рисунки с перо и четка и линогравюра.

  9.5. Пространство в рисунката

  9.6. Композиционно изграждане на рисунката

Показатели:

  -Вид композиция :

  - Статична композиция

  9.7. Проява на въображение в рисунката

ХОД НА УРОКА:.......................