Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Есенен пейзаж с графични материали. за 2 клас

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Изобразително изкуство за 2 клас - 10 страници

Тема на урока: „Есенен пейзаж с графични материали“

Цели на урока:

 • Обогатяване знанията на учениците за графиката като вид изобразително изкуство;
 • Диференциране на графични творби по жанр и според използваните изразни средства в тях;
 • Учениците да се запознаят със същността и спецификата на графиката;
 • Развитие и усъвършенстване на умения за изразяване чрез образи на собствени впечатления, чувства и отношение към възприеманите обекти и явления от заобикалящата среда;

Задачи – образователни:

 • Познания за графиката като вид изкуство;
 • Развитие на зрителните възприятия, представи и въображение чрез индивидуална творческа изява на учениците.

Задачи- практически:

 • Изобразителни - учениците да създадат графика на тема „Есенен пейзаж“;
 • Неизобразителни - учениците да изберат материалите за създаването на графиката – бял/черен блоков лист, черен/бял молив, черна/бяла темпера.

Задачи практически изобразителни

 - задължителни за всички- всички ученици да нарисуват графика на тема „Есенен пейзаж“;

Задачи свободноизбираеми

 • Учениците сами избират как да оформят листа
 • Учениците сами избират как да представят идеята си за есенен пейзаж

Форма на изобразителна дейност

  - по натура

  - по представа

  - по впечатления

Материали и техники, използвани в практическата дейност.

 • Бял, черен  блоков лист;
 • Графитен молив, черна и бяла темпера, черен и бял молив, туш, въглен.
 • Акварелни бои;
 • Цветни моливи;
 • Четки;
 • Флумастери.

Вид изобразителна дейност:

 • Проектиране
 • Рисуване по натура
 • Аналитична рисунка
 • Синтетична рисунка

Дидактически материали, използвани в урока:

 • Оригинални рисунки
 • Репродукции
 • Дидактически табла

Място за провеждане на урока

   В класната стая 

Критерии и показатели за  анализ на готовите рисунки

Цветово изграждане

Показатели:

 • Плоскостно – декоративна рисунка
 • Обемно- пространствена рисунка
 • Декоративна форма в рисунката

Изразни средства на рисунката, според вида изобразително изкуство  графика

Показатели

  - Графични изразни средства – линия, петно, точка

Материали и техники, използвани в рисунката

Показатели:

Предимно бял блоков лист и  черен молив. Техниките, които са използвали децата са линия, точка и петно.

Видове материали и техники според различните изобразителни изкуства.

 • Креда, молив, темперни бои, маслени бои, акварел, въглен и др.
 • Маслената живопис има две основни техники, вилатурно и пастьозно.

В графиката се използват много разнообразни техники: монотипия, кредов картон от апликирана основа, рисунки с перо и четка и линогравюра.

Пространство в рисунката

Показатели:

Елементи на пространството  по законите на линейната и въздушната перспектива

Разнообразието в рисунките на децата не е голямо. Във всички рисунки има предмети и обекти, които са разпределени в пространството на рисунката. Има и такива, които са на преден план, има и други, които са на заден план.

Композиционно изграждане на рисунката

Показатели:

 -Вид композиция :

 - Статична композиция

Проява на въображение в рисунката

Показатели:

 - Проява на въображение по отношение на цветово изграждане, форма, изразни средства, брой елементи в рисунката, интересно композиционно решение и др.

Учениците са проявили голямо въображение. Постарали са се  да представят есенния пейзаж, така както те си го представят в своето въображение. Във всяка една рисунка присъстват есенни листа, било то на преден или заден план. Почти навсякъде има дървета, есенни цветя, нарисувани по различен начин.

Понятия: повърхност (фактура), графика, линии, щрихи, огледален образ, фигурална композиция.

 

ХОД НА УРОКА:.........................