Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: За пролетния празник. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Изобразително изкуство за 2 възрастова група - 8 страници 

Програмна система: Изкуства „Аз съм в детската градина“

Образователно направление: Изобразително изкуство

Тема: За пролетния празник

Ядро:

 • Художествено възприемане
 • Изобразителни материали и техники

Цел: Изграждане на умение за двуслойна апликация чрез използване на специфични техники на работа.

Задачи:

 • Развиване на изобразителните способности при апликиране на пролетни цветя;
 • Формиране на умения за планиране на съдържанието на творбата;
 • Усъвършенстване на сръчността и координацията при използване на различните техники при апликиране.

Интеграция с ОН БЕЛ

Ядро: ВЛП, Речник

Цел: Възприемане на гатанки за пролетни цветя и обогатяване на речника с думи-названия.

Задачи:

 • Развиване на умения за словесно изразяване на чувства;
 • Формиране на навици за изслушване докрай на гатанка и последващо отгатване.

Интеграция с ОН Околен свят

Ядро: Светът на природата и неговото опазване

Цел: Формиране на конкретни представи за сезонни промени при растенията от близката среда.  

Задачи:

 • Разбиране потребностите на растенията през различните сезони;
 • Затвърдяване знанията за различните пролетни цветя.

Интеграция с ОН Музика 

Ядро: Възпроизвеждане; Музика и игра

Цел: Развиване на детското въображение чрез изразните средства на музикалната изразителност.

Задача:

 • Формиране на музикални-слухови представи и певчески умения.

Материали: макет на цветна градина, стикери, картини на пролетни цветя, градински пролетни цветя във ваза, герой-джудже, бели и цветни листове, лепило, моливи и др.

Очаквани резултати:

 • Включва се в подготовката за пролетния празник със самостоятелно създаване на украса от цветя, получени чрез вдлъбване на различни по вид, цвят и големина хартиени готово изрязани форми; върху клончета; врати и прозорци; шапки, диадеми и др.
 • Формира увереност в собствени сили.

 

Ход на ситуацията:...........