Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Зимен пейзаж с темперни бои. за 1 клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по изобразително изкуство за 1 клас на издателство „Просвета плюс“ - 13 страници

Тема: „Зимен пейзаж с темперни бои“

Клас: урок за 1 клас

Цели на урока:

 • Разширяване на познанията и уменията на учениците при употребата на различни материали и техники за рисуване.
 • Запознаване с пейзажния жанр.
 • Развитие и усъвършенстване на умения за изразяване чрез образи на собствени впечатления, чувства и отношение към възприеманите обекти и явления от заобикалящата среда;

Задачи – образователни:

 • Познания за пейзажа като вид изкуство;
 • Развитие на зрителните възприятия, представи и въображение чрез индивидуална творческа изява на учениците.

Задачи- практически:

Изобразителни - учениците да създадат пейзаж на тема „Зимен пейзаж с темперни бои“;

Неизобразителни - учениците да изберат материалите за                       създаването на пейзажа– бял/черен блоков лист, черен/бял молив, черна/бяла темпера.

Задачи практически изобразителни

 • задължителни за всички- всички ученици да нарисуват пейзаж на тема „Зимен пейзаж с темперни бои“;

Задачи свободноизбираеми

 • Учениците сами избират как да оформят листа
 • Учениците сами избират как да представят идеята си за зимен пейзаж

Форма на изобразителна дейност

 • по натура
 • по представа
 • по впечатления

Материали и техники, използвани в практическата дейност.

 • Бял, черен  блоков лист;
 • Графитен молив, черна и бяла темпера, черен и бял молив, туш, въглен.
 • Темперни бои;
 • Цветни моливи;
 • Четки;
 • Флумастери.

Вид изобразителна дейност:

 • Проектиране
 • Рисуване по натура
 • Аналитична рисунка
 • Синтетична рисунка

Дидактически материали, използвани в урока:

 • Оригинални рисунки
 • Репродукции
 • Дидактически табла

Място за провеждане на урока

   В класната стая

Критерии и показатели за  анализ на готовите рисунки

Цветово изграждане

Показатели:

 • Плоскостно-декоративна рисунка
 • Обемно-пространствена рисунка
 • Декоративна форма в рисунката

Изразни средства на рисунката, според вида изобразително изкуство  - пейзаж

Материали и техники, използвани в рисунката

 • Смесване на повече материали за представяне на характерния цвят през зимата.

Очаквани резултати:

 • Самостоятелно изграждане на рисунки чрез смесване на повече материали.
 • Предаване на характерния цвят на предметите и обектите в пейзажа през зимата.

Показатели:

 • Цветове през зимата, смесена техника, употреба на восъчни пастели.

Видове материали и техники според различните изобразителни изкуства.

 • Креда, молив, темперни бои, маслени бои, акварел, въглен и др.
 • Маслената живопис има две основни техники, вилатурно и пастьозно.

В пейзажа се използват много разнообразни техники: монотипия, кредов картон от апликирана основа, рисунки с перо и четка и линогравюра.

Пространство в рисунката

Показатели:

Елементи на пространството  по законите на линейната и въздушната перспектива

Разнообразието в рисунките на децата не е голямо. Във всички рисунки има предмети и обекти, които са разпределени в пространството на рисунката. Има и такива, които са на преден план, има и други, които са на заден план.

Композиционно изграждане на рисунката

Показатели:

 -Вид композиция :

 - Статична композиция

Проява на въображение в рисунката

Показатели:

 - Проява на въображение по отношение на цветово изграждане, форма, изразни средства, брой елементи в рисунката, интересно композиционно решение и др.

Понятия: повърхност (фактура), графика, линии, щрихи, огледален образ, фигурална композиция.

 

ХОД НА УРОКА:...............