Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Избери и нарисувай. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Изобразително изкуство за 3 група - 6 страници 

Издателство: „Изкуства“

Образователно направление: Изобразително изкуство

Група: 3 група

Тема: Избери и нарисувай

Ядро:

  • Изобразителни материали и техники
  • Изобразително творчество

Задачи:

  • Създаване на сюжетна рисунка по даден образ;
  • Самостоятелен избор на една от предложените играчки;
  • Изграждане на рисунка на три етапа: образ, обстановка, сюжет.
  • Изпълнение с изобразителни материали по избор.

Методи: разговор-беседа; непосредствено наблюдение.

Похвати: обяснение, указание.

Средства: музикална игра, подвижна игра, гатанка.

Материали: рисувателен лист, цветни моливи, пастели, флумастери.

Връзки с други ОН

Интеграция с ОН/Околен свят

Задачи: 1. Затвърдяване правилата за безопасно движение.

Интеграция с ОН/БЕЛ

Задачи: 1. Формулира отговори на въпроси във връзка с описание на играчки

Интеграция с ОН/Физическа култура

Задачи: 1. Затвърдяване разпръснато бягане и действие при сигнал.

Интеграция с ОН/Математика

Задачи: 1. Затвърдяване знанията на децата за геометричните фигури – кръг и квадрат.

  1. Броене до 5.
  2. Затвърдяване на малко/голямо.

Интеграция с ОН/Музика

Задачи: 1. Изпълняват движение свързани с текста на песента.

Предварителна подготовка:

На учителката – подготовка на материали за децата, играчки на мече и камион.

На децата – разглеждани са книжки с илюстрации, презентация, апликирали са мече и автомобили.

Очаквани резултати:

  • Умее да изгражда тематична рисунка по самостоятелно избран образ, обстановка.
  • Използва и съчетава различни изобразителни материали (молив, пастел, флумастери, бои).

Ход на ситуацията:................