Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Кукерска маска - апликация. за 1 клас

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Изобразително изкуство за 1 клас + илюстрации - 13 страници 

 

Тема: Кукерска маска – апликация

Клас: 1- ви клас

Издателство: Анубис, стр. 32-33

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Добиване на нови знания за обредите и участниците в тях
 • Добиване на знания за Кукерите и кукерските празници
 • Запознаване на учениците с нови техники за апликиране
 • Експериментиране с материали и техники

Възпитателни цели:

 • Възпитаване в любов и уважение към българските обреди и обичаи
 • Развиване и обогатяване на въображението
 • Възпитаване на естетически вкус и усет за цвят и използването на подходящ материал

Развиващи цели:

 • Развитие на знанията за българските обредни обичаи и традициите, свързани с тях
 • Усъвършенстване на избирателното отношение към материали и техники

 

Задачи:-

Задачи - образователни:

 • Учениците, познават понятието кукер.
 • Формиране и развиване на умения за изобразяване чрез използване на определени материали и техники.
 • Запознаване с видовете апликация.
 • Усвояване на умения за апликиране.
 • Познаване на разнообразни материали и техники за апликиране.
 • Прилага изобразителни технологии за апликация и художествено конструиране.
 • Изразява впечатления и предпочитания към възможностите на изобразителните технологии.

Задачи практически:- изобразителни

 • Създава сюжетен обект (кукерска маска) с развлекателни и естетически функции.
 • Апликиране на реални обекти.
 • Създаване на фигурални изображения.
 • Развиване на детското въображение, памет и наблюдателност.
 • Затвърдяване на умението да апликират; да предадат характерната форма на кукерска маска чрез апликиране.

Форма на изобразителна дейност:

 • по наблюдение

Материали и техники, използвани в практическата дейност:

 • Използва се смесена техника.
 • Лепило; Ножица
 • Шаблон
 • Цветна хартия, картон
 • Цветни моливи, флумастери, темперни и акварелни бой
 • Лента, връв или ластик
 • Пайети, пера
 • Кожа, разноцветни платове, конци, вълна, рога и др.

Вид изобразителна дейност:

 • Изобразителна дейност по наблюдение
 • Апликиране на декоративни образи

Дидактически материали, използвани в урока:

 • Дидактически табла
 • Репродукция
 • Оригинални рисунки
 • Кукерска маска

Очаквани резултати:

 • Ученикът разбира най-общо връзката между материали и техники.
 • Работи самостоятелно, като използва определени материали и техники
 • Разпознава разнообразни изобразителни материали и техники за апликиране.
 • Използва пособия работи с дадени изобразителни материали.
 • Апликация, навиване, прегъване, плисиране на хартиени елементи.
 • Да избира и прилага самостоятелно и по усет еднородни и смесени материали и - техники за апликиране.

Методи:

 • Беседа, разказ, обяснение, Конферансие (изложба)
 • Онагледяване, демонстрация, показ, наблюдение
 • разговор, самостоятелна работа, указания

Нагледни средства и материали:

 • План-конспект на урока (предварителна подготовка за урока със задачи към учениците), запознаване с методическа литература по темата(книга за учителя, други дидактически и методически материали по темата), набавяне на учебник и материали за онагледяване.

Място за провеждане на урока:

 • В класната стая

 

Ход на урока:..........................