Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Летен пейзаж – смесена техника. за 2 клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Изобразително изкуство за 2 клас- 13 страници + илюстрации

Съдържание:

Тема: Летен пейзаж – смесена техника  

Клас: 2-ри

1.Цели на урока:

 • Формиране на общи знания за пейзажа и разграничаването му от останалите жанрове в изобразителното изкуство.
 • Формиране на способност за художествено възприемане и преработване на действителен пейзаж със смесена техника.
 • Обогатяване на изобразителната грамотност от областта на изобразителното изкуство със смесена техника.
 1. Задачи:

Образователни:

 

Практически:

- изобразителни;

- неизобразителни: да събеседват и сравняват готовите рисунки с изискванията за рисуване, дадени от учителя.

- задължителни за всички: всеки ученик да нарисува летен пейзаж с маслен пастел и акварел- смесена техника по зададени примери от учителя;

- да се използват съответните материали за работа (рисуване) с маслен пастел и акварел- смесена техника.

- свободноизбираеми: всеки ученик избира с кои цветове да рисува;

- да изобрази свое впечатление от красива природна картина, която е видял през ваканцията.

- да нарисува картина, в която да покаже красотата на природата.

Развиващи:

 • овладяване на различни технологии при работа с хартия.

3.Форма на изобразителна дейност

 • по натура;
 • по асоциация на показа.
 1. Материали и техники, използвани в практическата дейност.

- материали: маслен пастел; акварелни бой, флумастери, цветни моливи.

- техники: маслен пастел и акварел- смесена техника върху подходяща основа

 1. Вид изобразителна дейност:

- аналитична рисунка;

- рисуване по натура.

 1. Дидактически материали, използвани в урока:

         - дидактическо табло;

         - илюстрации.

 1. Място за провеждане на урока:

         - в класна стая;

 1. Критерии и показатели за анализ на готовите рисунки:

         - Цветно изграждане

Показатели:

- Брой цветове – 3.

         - Да има цветова хармония.

- Форма на рисунката

Показатели:

- Стилизирана форма в рисунката.

Изразни средства на рисунката според вида изобразително изкуство: живопис със смесена техника.

Показатели:

 • графични изразни средства;
 • живописни изразни средства.
 1. Очаквани резултати: Създаване на природни картини по впечатления от ваканцията.
 2. Понятия: Природна картина, природни форми, състояния на природата, цветове, красотата на природните обекти, пейзаж.
 3. Мотиви за избор на темата: 

Ход на урока........................

Използвана литература:

 • Учебник по Изобразително изкуство за 2 клас. Издателство „Просвета плюс“, 2017
 • Книга за учителя за 2 клас. Издателство „Просвета плюс“, 2017