Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Летен пейзаж – темперни бои. за 4 клас

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Изобразително изкуство за 4 клас - 7 страници

Тема: Летен пейзаж – темперни бои

Клас: 4-ти

 1. Цели на урока:
 • Формиране на способност за художествено възприемане и

преработване на действителен пейзаж с темперни бои.

- Обогатяване на изобразителната грамотност от областта на изобразителното изкуство с темперни бои.

 1. Задачи:

Образователни:

- учениците получават знания за пейзажите, изработени с темперни бои и особеностите в този вид изкуство;

- получават знания за начините на работа при рисуването на пейзажа с темперни бои;

Практически:

- изобразителни;

- неизобразителни: да събеседват и сравняват готовите рисунки с изискванията за рисуване, дадени от учителя.

- задължителни за всички: всеки ученик да нарисува летен пейзаж с темперни бои по зададени примери от учителя;

- да се използват съответните материали за работа (рисуване) с темперни бои.

- свободноизбираеми: всеки ученик избира с кои цветове да рисува;

3.Форма на изобразителна дейност

 • по натура;
 • по асоциация на показа.
 1. Материали и техники, използвани в практическата дейност.

- материали: темперни бои;

- техники: многопластови слоеве темперни бои върху подходяща основа.

 1. Вид изобразителна дейност:

- аналитична рисунка;

- рисуване по натура.

 1. Дидактически материали, използвани в урока:

         - дидактическо табло.

 1. Място за провеждане на урока:

         - в класна стая;

 1. Критерии и показатели за анализ на готовите рисунки:

         - Цветно изграждане

Показатели:

- Брой цветове – 3.

         - Да има цветова хармония.

- Форма на рисунката

Показатели:

- Стилизирана форма в рисунката.

Изразни средства на рисунката според вида изобразително изкуство: живопис с темперни бои.

Показатели:

 • графични изразни средства;
 • живописни изразни средства.

 

Мотиви за избор на темата:

Композицията е начин за естетическо организиране на изображението върху плоскост и в пространството както в изобразителното изкуство, така и в изобразителната дейност при учениците.

 

Ход на урока:............................