Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Любими приказки. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация - 5 страници

Образователно направление: Изобразително изкуство

Тема: „Любими приказки“

Ядро: Изобразително творчество

Изобразителни материали и  техники

Цел: Изграждане на представи за особеностите на илюстрацията за деца чрез пресъздаване на епизоди от познати приказки.

Образователни задачи:

1.Да се пресъздаде епизод от позната приказка.

  1. Да се изобразят особеностите на героите и обстановката от приказката.

3.Да се изрази емоционално-оценъчно отношениекъм героите чрез използваните изразни средства: цветово решение, детайлизация.

Ключови думи: приказка, герои, момент от приказка, илюстрация , обстановка , външен вид и характер на героите , цвят.

Изобразителни материали, пособия и техники: материали – по избор; линеарно- плоскостно и плоскостно – декоративнорисуване.

Възможности за творческа проява: Самостоятелно определя епизода , композиционното и цветовоторешение , изобразителните материали и техника.

Интегративни връзки: Български език и литература: анализира съдържанието на познат художествен текст – основни моменти в действието , главни герои, външен вид  на персонажите ; изразява отношение към качествата на героите от приказката .

Очаквани резултати:

  • Създава илюстрации по любими приказки самостоятелно или в екип.
  • Умее да изобразява характерна поза или движение.
  • Избира самостоятелно изразни средства.

Ход на ситуацията:...............