Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Моделиране на растителна форма. за 1 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Изобразително изкуство за I клас - 12 страници + илюстрации

Тема: „Моделиране на растителна форма“

Структура и вид на учебното съдържание на урока: предметна

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Изграждане на обобщена представа за най-важните визуални особености за моделиране на растителна форма;
 • Запознаване с отразяването на общата форма и пропорциите на растителната форма;
 • Моделиране на цветни форми на плодове и зеленчуци избрана от учениците

Възпитателни цели:

 • Формиране на емоционално-естетичско отношение към заобикалящата действителност;
 • Формиране на естетически вкус.

Развиващи цели:

 • Изграждане на самостоятелност;
 • Развиване и обогатяване на зрителното възприятие;
 • Представи и въображение.

Задачи – образователни:

 • Моделирай от пластилин различни по цвят, форма и големина плодове.
 • Направи от пластилин съд, в който да подредиш моделираните плодове.

Образователни:

 • Запознаване с най-важните визуални особености на растителната форма;
 • Отразяване на най-общата форма и пропорции на моделирането на растителна форма;

Задачи практически – изобразителни: задължителни за всички.

 • Задачи – моделиране на фигура на растителна форма.
 • Развиване на детската наблюдателност и укрепване на зрителната памет;
 • Затвърдяване на умението да работят с глина или пластилин; да предадат характерните особености на растителната форма.

Форма на изобразителна дейност:

 • По натура
 • По впечатления.

Материали и техники, използвани в практическата дейност

 • Пластилин в различни цветове, дъска и пластмасови инструменти за моделиране, хартия или покривка за работното място.

Вид изобразителна дейност

 • Проектиране

Дидактически материали, използвани в урока

 • Репродукции;

Място на провеждане на урока

 • В класната стая

Критерии и показатели за анализ на готовите рисунки

 • Цветова хармония и контрол
 • Форма на фигурата

Изразни средства на рисунката: 

 • Декоративни изразни средства;

Очаквани резултати от обучението:

 • Ученикът да умее да описва и пресъздава впечатления и представи за форми и пространство.
 • Да умее да пресъздава обекти от заобикалящата го среда.
 • Различава основни изобразителни материали за моделиране (глина, пластилин).
 • Организира работното си място за работа с изобразителни материали.
 • Моделиране на обектите с едри форми, до естествена големина, и с ярки цветове.
 • Използване на различни способи за работа с пластичния материал.

Основни методи и похвати: кратък разказ и беседа с учениците, дискусия, онагледяване и демонстрация.

Форми на обучение: групова и фронтална

Основни дидактически средства, използвани в урока: учебника, тетрадката, макет на растителни форми.

 

ХОД НА УРОКА:..................

Използвана литература:

 1. Изобразително изкуство за 1 клас. Издателство „Просвета плюс“, София, 2016
 2. Книга за учителя по Изобразително изкуство за 1 клас. Издателство „Просвета плюс“, София, 2016