Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: "Мозайка симетрична композиция". за 4 клас

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Изобразително изкуство - /ПОДРОБЕН план-конспект/ - 17 страници + снимков материал

.ТЕМА НА УРОКА: „МОЗАЙКА – СИМЕТРИЧНА КОМПОЗИЦИЯ“

  1. ТИП НА УРОКА: За нови знания
  2. ЦЕЛИ:

Водещата цел в обучението по Изобразително изкуство в четвърти клас и по специално темата мозайка е:

Ученика да може да направи връзка между материала и техниката.

  Необходимо е да му се даде възможност да експериментира с материали и техники . Да проявява усет , чувство и въображение при работа с различни материали и техники. Да може да познава и разкрива елементите на композицията като / цвят, ритъм, симетрия, композиционен център и др.

  1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

 – образователни:

- практически:

 - изобразителни:

  1. Форма на изобразителна дейност –Тук всеки ученик има право сам да избере формата на изобразителната дейност. Може тя да бъде:

  - по натура /Като ползва учебника или друг нагледен материал/

- по впечатления / да възпроизведе образ видян по–рано/

 - по асоциация/ ползвайки въображението си/

  1. Материали и техники , използвани в практическата дейност.

-Основа върху която ще се работи- размер А4 , ТВЪРД КАРТОН.

-Ножица

-течно лепило

-квилинг ленти или гланцов блок или цветни хартиени листа

-молив

  1. Вид изобразителна дейност:

-Проектиране чрез проектиране на образа

  1. Дидактически материали, използвани в урока:

-Основно нагледно средство- учебника и изображенията дадени в него

-Истинска мозайка – изработена от керамични камъчета      

- Апликации на ученици наподобяващи техниката на мозайката  от предходната учебна година.

Дидактически табла – с изображения на реални мозайки

  1. Място за провеждане на урока

-В класната стая- се провежда часа

  1. Критерии и показатели за анализ на готовите рисунки

Основния критерии е симетрията в дадения урок

Цветово изграждане Също е от голямо значение

Показатели:

- Плоскостно – декоративна рисунка- придържаме се основно към този принцип на изграждане.

- Обемно- пространствена рисунка- няма да бъде грешка, в случай ако някой реши да изгради обемно

 - Декоративна форма в рисунката- е за предпочитане, за да бъде формата по опростена, по лесна за направа

- Стилизирана форма в рисунката-е основна

Изразни средства на рисунката , според вида изобразително изкуство : живопис , графика , скулптура и декоративно-приложни изкуства:Мозайката е вид живописна техника и спада към декоративното изкуство.

11. Материали и техники, използвани в рисунката...........

ХОД НА УРОКА: ................