Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Морско дъно. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Изобразително изкуство за 1 клас - 8 страници

Тема: „Морско дъно“

Вид: Урок за затвърдяване и разширяване на знания, умения и навици.

Структура и вид на учебното съдържание на урока: предметна

Ядро: Материали и техники

Стандарт: Ученикът създава реални обекти по наблюдение, памет и впечатление. 

Задачи:

 1. Формиране на общи представи за смесена техника на апликиране;
 2. Усвояване на умения за съчетаване на хартия и други елементи в общ сюжет;
 3. Формиране на умения за изграждане на композиция чрез съединяване на разнородни изобразителни материали.
 4. Усвояване на умения за разполагане на композиционни елементи в единство и съгласуваност.

Ключови понятия:

Морско дъно, риби, море, медузи.

Необходими материали: Блоков лист, акварелни и темперни бои. Разноцветни хартии, от които зелена, сива, синя за основа на апликациите; лепило, четка, ножица.

Междупредметни връзки: околен свят.

Форми на изразителност: рисуване по памет и въображение.  

Очаквани резултати:

 • Ученикът използва различни, смесени техники за аплекиране;
 • Избира различни материали и техники за изразяване на емоционални състояния;
 • Владее най-основни избирателни техники за апликиране.
 • Ученикът разбира най-общо връзката между материали и техники.

Ключови понятия: апликация, изрязване, накъсване, нарязване на хартията.

Цели на урока:

Образователни цели на урока:

 • Развитие и обогатяване на зрителните възприятия, представи и впечатления;
 • Усвояване на основни изобразителни материали, представите и въображението на детската личност.

Възпитателни цели на урока:

 • Да описват и визуализират детайли от основни елементи от морското дъно;
 • Развиване на възприятията и аналитично-образното мислене на учениците, както и развиване на тяхното въображение.

Използвани учебни и специфични методи и подходи на обучение:

 • Показване на рисунки и картини с морски животни и растения;
 • Корекции по време на самостоятелната работа на учениците, учителят минава покрай тях и ако има общи грешки се спира процеса на работа за ново обяснение, а ако има индивидуални грешки се обяснява по отделно на учениците.
 • Беседа, онагледяване, самостоятелна изобразителна дейност, обяснения, указание, обсъждане.

Предварителна подготовка  на учителя:

 • Учителят трябва да осигури нагледни материали: снимки

Предварителна подготовка  на учениците:

 • Учениците да си набавят необходимите материали за часа: блоков лист, разноцветна хартия, акварелни и темперни бой, ножица и лепило, четка.
 • Провеждене на целенасочено наблюдение на аквариум с рибки. Допълване впечатленията на децата с картини от учебници и енциклопедии за разновидността на рибите, /форми, цветове/, за разнообразието на подводната растителност.
 • Непосредствено преди заниманието се разпределят материалите и пособията по масичките.

 

Ход на урока:...................