Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Натюрморт с акварелни бои. 2клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Изобразително изкуство за 2 клас  + илюстрации - 13 страници

На тема: „Натюрморт с акварелни бои“

Вид на урока: за обобщаване и затвърдяване на знания

Цели на урока:

 • Разграничаване на топлите цветове в различни изображения.
 • Интерпретиране устно и в изобразителна дейност на въздействието на студените и топлите цветове.
 • Развиване на образните представи и усвояване на изразни средства.

Образователни цели:

 • Формиране на представа за най-важните визуални особености на обектите: цвят.
 • Изграждане на образи чрез акварел.
 • Разкрива най-общо съдържанието на произведения от изобразителното изкуство.
 • Развитие на уменията за рисуване, наблюдателност.
 • Ориентиране в пространственото разположение.
 • Изучаване на форма и цвят на предмета и вярно изобразяване характерните особености на натурата.

 

Възпитателни: Формиране на естетическо отношение към начина на изграждане, на рисунка с натюрморт, да се развият определени способности, като творческо въображение, зрително възприятие и фантазия.

Развиващи: Формиране на умения за разработване на различни техники и начини за създаване на графична рисунка на натюрморт , умения за изобразяване на група от предмети .

Задачи:

Образователни:

 • запознаване с начините за визуализиране на образите;
 • Учениците да привикнат целенасочено да наблюдават и вярно да възприемат формите, частите, разположението и цвета на предметите.
 • Развива се детската способност целенасочено да наблюдават и да изобразяват, като съгласуват своята зрителна и изобразителна дейност.
 • Предаване на характерни визуални особености: конструкция, форма, най-общи пропорции.

Практически – изобразителни: задължителни за всички:

 • рисуване по тема зададена от учителя „Натюрморт с плодове“ .
 • Рисуване на натюрморт с плодове с акварелни бои.

Форма на изобразителна дейност:

-        По представа;

-        По впечатления.

-        По наблюдение

Материали и техники, използвани в практическата дейност:

 • Акварелни бой;

Вид изобразителна дейност:

 • Изобразителна дейност по представа и наблюдение на натюрморт.

Дидактически материали, използвани в урока:

- Дидактични табла;

- Репродукция;

- Творби с натюрморт;

Място на провеждане на урок:

 • В класната стая

Критерии и показатели за анализ на готовите рисунки:

Цветово изграждане:

 • Цветова хармония и контрол

Форма на рисунката:

- Обмно-пространствена рисунка

Изразни средства на рисунката: 

 • Живописни изразни средства.

Очаквани резултати:

 • Изобразяване на реални образи по впечатление и образи по въображение, като използваните преобладаващи цветове са топли.

Основни методи и похвати:

- беседа

- преднамерено наблюдение,

- възприемане на творби с натюрморт

Форми на обучение: индивидуална и групова.

Понятия:  

 • Натюрморт, топли цветове, въздействие на топлите цветове, апликация.

Основни дидактически средства, използвани в урока:

-        учебника, тетрадката, картини.

Необходими материали:

 • Цветни моливи, цветни флумастери, акварелни бои и четка, цветна хартия, ножица, лепило.

 

ХОД НА УРОКА:.................