Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Нашата улица - графика. за 3 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Изобразително изкуство –  трети клас - 12 страници + илюстрации

Издателство: „Анубис – Клет“

Тема: Нашата улица - графика

Вид на урока: за обобщаване и затвърдяване на знания

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Откриване на изразните възможности на цвета за отразяване на чувства и настроение при възприемане на картини и не екстериора на улицата;
 • Запознаване с ориентиране в използването на съвременни средства за визуална информация и комуникация;
 • Изразяване на емоционално-естетическо отношение при възприемане на художествени творби, свързани с естетиката на жилищната сграда.
 • Развиване на способност за възпроизвеждане на образ по памет.
 • Ориентиране в пространствено разположение.
 • Изграждане на умения за направа на обемни ажурни конструкции.
 • Формиране на способи за възприемане на действителността
 • Обогатяване на знанията за декоративно- приложните изкуства

Възпитателни цели:

 • Формиране на емоционално-естетическо отношение към възприеманите обекти и явления от околната среда;
 • Изразяване на емоционално-естетическо отношение при възприемане на художествените творби, свързани с естетиката на жилищната сграда.
 • Изграждане на умения за откриване на основните връзки между дадени обекти и тяхното използване в рамките на околната среда и нейното естетизиране.
 • Запознаване и ориентиране в използването на съвременни средства за визуална информация и комуникация.

Развиващи цели:

 • Изграждане на умения за откриване на основните връзки между дадените обекти и тяхното използване в рамките на околната среда и нейното еститизиране;
 • Изграждане на умения за направа на обемни ажурни конструкции.

Задачи – образователни:

 • Образователни: запознаване с начините за визуализиране на открито пространство;
 • Учениците да привикнат целенасочено да наблюдават и вярно да възприемат формите, частите, разположението и цвета на предметите.
 • Развива се детската способност целенасочено да наблюдават и да изобразяват, като съгласуват своята зрителна и изобразителна дейност.
 • Предаване на характерни визуални особености: конструкция, форма, най-общи пропорции.
 • Задачи практически – изобразителни: задължителни за всички: рисуване на цветна графика по тема зададена от учителя „Нашата улица“ .
 • Усвояване на знания за стилизация на природна форма
 • Усвояване на знания за цветна графика.

Форма на изобразителна дейност:

 • По представа;
 • По впечатления.

Материали и техники, използвани в практическата дейност

- цветни моливи, флумастери, рисувателна хартия, креда, въглени и др.

Вид изобразителна дейност

 • Изобразителна дейност по представа и наблюдение на живописна творба.

Дидактически материали, използвани в урока

 • Дидактични табла;
 • Репродукция;
 • Живописни творби;

Място на провеждане на урока

 • В класната стая

Критерии и показатели за анализ на готовите рисунки

 • Цветово изграждане:
 • Цветова хармония и контрол
 • Форма на рисунката
 • Обмно-пространствена рисунка
 • Изразни средства на рисунката:
 • Графични изразни средства;
 • Живописни изразни средства.

Очаквани резултати:

 • Ученикът разкрива типичните връзки между обекти и среда в реална ситуация.
 • Ученикът да умее да описва и пресъздава впечатления от промени на основните елементи на средата.
 • Разбира елементарни явления и отношения от околната среда, представени чрез изобразителна дейност.
 • Да умее да пресъздава обекти от заобикалящата го среда.
 • Изразява лични наблюдения с графичен материал, като разкрива пространствено-конструктивни връзки между обектите.
 • Установява особеностите на архитектурните обекти по конструкция, големина и форма.

Основни методи и похвати:

 • Беседа
 • преднамерено наблюдение,
 • възприемане на графични творби

Форми на обучение: индивидуална и групова

Основни дидактически средства, използвани в урока: учебника, тетрадката, картини.

 

ХОД НА УРОКА:................

 

Използвана литература:

 • Учебник по изобразително изкуство за 3 клас. Издателство „Анубис“, С. 2016
 • Книга за учителя по изобразително изкуство за 3 клас. Издателство „Анубис“. С, 2016