Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: На тема: "Композиция с човешки фигури". за 4 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Изобразително изкуство за 4 клас - 9 страници + илюстрации

ТЕМА НА УРОКА: КОМПОЗИЦИЯ С  ЧОВЕШКИ ФИГУРИ

 

 1. Цели на урока:
  • Стимулиране на творчески интерес към етапи в изграждането на образи чрез композиция – идейна рисунка (скица) и изпълнение в материал.
  • Учениците да усвоят какво е характерно за фигуралната композиция в различните видове изобразителни изкуства.
  • Възпитателни цели:Формиране на усет за обем и форма чрез композиция.
 2. Задачи – образователни
 • Предварително обсъждане на значението на рисунката за уточняване на замисъла, позите, движенията на фигурите и детайлите и връзката с материала и техниката за изпълнение.
 • Стимулиране на въображението и фантазията за създаване на разнообразни решения - реални и фантазни образ на хора, герои от приказки, космонавти, интерпретации по мотиви от народното творчество – музиканти, танцьори, майстори на народни занаяти и др.  
 • Композиция на човешка фигура. Компактно композиционно решение.
 • Усъвършенстване на технологичните похвати за композиция.
 • Развиване на детската наблюдателност и укрепване на зрителната памет;
 • Обмисляне на връзката между идейна рисунка (проект) и изпълнение в материал.

 

 1. Задачи - практически
 • Изграждане на идейна рисунка на композиция с човешки фигури с темперни бои.
 • Изграждане на устойчив, статичен образ.
  • Задачи практически – изобразителни
 • Учениците уточняват предварително в рисунки сюжета, разположението на фигурите, пози, движения и детайли.
 • Моделиране на фигури от глина или пластилин по рисунката
 • Изпълнение на проекта в материал (глина, пластилин и др.) реални и фантазни образи.
 1. Форма на изобразителна дейност:
 • Обучението по темата формира обща представа и интерес към етапи в творческия процес – проект и изпълнение.
 1. Материали и техники, използвани в практическата дейност
 • Темперни бои.
 • Пластилин;
 • Глина.
 1. Вид изобразителна дейност
 • Проектиране
 • Моделиране
 1. Дидактически материали, използвани в урока
 • Учителят чрез нагледен материал трябва да насочи вниманието на учениците към особеностите при композицията на човешкото тяло.
 • Използва се снимков материал и произ­веденията на изкуството, които са предложени в учебника, за да се изяснят отдел­ни етапи от процеса на композицията.
 • Композиционен модел на човешка фигура.
 • Нагледни материали /репродуцирани произведения от живописта, графиката и скулптурата/ с цел изграждане на представи на учениците за особеностите на композицията, като един от много често срещаните жанрове в изобразителното изкуство.
 • Учителят показва нагледно какви стъпки следват при работата.
 1. Място на провеждане на урока
 • В класната стая
 1. Критерии и показатели за анализ на готовите рисунки
 • композиция,
 • форма.
 • сюжетно-композиционен център,
 • ритъм,
 • равновесие и контраст.
 • Стилизирана форма
  • Изразни средства на рисунката:
 • Изобразителна дейност чрез композиция.
  • Основна дейност:
 • Възприемане и отразяване на общите размери, формат, сюжетно-композиционен център, ритъм, равновесие и контраст на човешката фигура.

Възможности за междупредметни връзки:  Български език и литература, човекът и природата.

ХОД НА УРОКА:........................