Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство.Тема: Пейзаж отпечатък на апликация. за 3 клас

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План - конспект на урок по Изобразително изкуство за 3 клас - 12 страници + илюстрации

 

Тема на урока:  Пейзаж  с отпечатък от апликация 

Клас: 3 ви клас  

1.Цели на урока:

1.1 Образователни цели:

 1. Усвояване на знания и умения за създаване на образи на растения по наблюдение, памет и въображение;
 2. Усъвършенстване на уменията за работа с различни материали;
 3. Развитие на творческите способности на децата.
 4. Даване на нагледна представа за възприемане особеностите на наблюдавания предмет, като отначало учениците го обхващат с изцяло с поглед, след това изучават поотделно неговите части и тяхната кунтурна линия;
 5. Развитие на уменията за рисуване, наблюдателност.
 6. Ориентиране в пространственото разположение.
 7. Изучаване на форма и цвят на предмета и вярно изобразяване характерните особености на пейзажа и апликацията.
 8. Осъзнаване участието в група(екип) или индивидуално при работа със съответни изобразителни материали и темперни бои за рисуване.
 9. Изказва свободно лично мнение за резултатите от своята и на другите изобразителна дейност.

1.2 Възпитателно-развиващи цели:

 1. Формиране на първоначална представа за пейзажа и апликацията като жанрове от изобразителното изкуство.
 2. Развиване на образно-конструктивното и пластично виждане и репродуктивно въображение.

2.Задачи-образователни:

2.1.  Запознаване с  видовете апликация;

2.1. Отразяване на формата на растенията чрез апликиране;

2.3. Учениците да привикнат целенасочено да наблюдават и вярно да възприемат формите, частите, разположението и цвета на предмета.

2.4 Учениците да се оставят самостоятелно да анализират пейзажа и неговите особености и самостоятелно да предават характерното в рисунките си.

2.5 Развива се детската способност целенасочено да наблюдават и да изобразяват, като съгласуват своята зрителна и изобразителна дейност.

2.6 Предаване на характерни визуални особености: конструкция, форма, най-общи пропорции.

3.Задачи-практически:-изобразителни

3.1 Рисуване на есенен пейзаж с темперни бои и отпечатък от апликация.  

3.2.   Апликиране на реални обекти;

3.3.   Създаване на фигурални изображения;

3.4.   Развиване на детското въображение, памет и   наблюдателност; 

3.5.   Затвърдяване на умението да апликират; да предадат характерната форма на растенията чрез апликиране. 

 

4.Форма на изобразителна дейност

- по наблюдение

5.Материали и техники, използвани в практическата дейност.

5.1. Използва се смесена техника.

5.2.   Леща; Боб; Ориз; Слънчогледови семки; Кафе на зърна; Листа (есенни листа)

5.3.   Лепило; Ножица

5.4.   Цветна хартия

5.5.   Цветни моливи, флумастери, темперни и акварелни бой

 1. Вид изобразителна дейност:

-Изобразителна дейност по наблюдение есенен пейзаж

-Апликиране на декоративни образи

7.Дидактически материали, използвани в урока:

7.1 Дидактически табла

7.2 Репродукция

7.3 Оригинални рисунки

7.4. Есенен пейзаж

8.Място за провеждане на урока

- В класната стая

Ход на урока:...................