Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Портрет с графични материали. за 2 клас

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Изобразително изкуство (2 клас) - 14 страници + илюстрации

/подробен план-конспект/ 

На тема: Портрет с графични материали

Цели на урока:

- Учениците да се запознаят със  същността и спецификата на графиката;

- Развитие и усъвършенстване на умения за изразяване чрез образи на собствени впечатления, чувства и отношение към възприеманите обекти и явления от заобикалящата среда;

- Разграничаване на произведенията на изобразителното изкуство по вид и жанр.

Задачи – образователни:

- Познания за графиката като вид изкуство;

- Развитие на зрителните възприятия, представи и въображение чрез индивидуална творческа изява на учениците.

Задачи- практически:

  - изобразителни- учениците да създадат графика на тема „Портрет на свой приятел“;

- неизобразителни - учениците да изберат материалите за                       създаването на графиката – бял/черен блоков лист, черен/бял молив, черна/бяла темпера.

Задачи практически изобразителни

 - задължителни за всички- всички ученици да нарисуват портрет-графика на тема „Портрет на свой приятел“ 

Задачи свободноизбираеми

- Учениците сами избират как да оформят листа

- Учениците сами избират как да представят идеята си за зимен пейзаж

Очаквани резултати:

 • Познаване на особеностите на живописните, графичните и скулптурните творби.
 • Назоваване на отделните видове и жанрове в изобразителното изкуство.

Понятия:

Живопис, графика, скулптура, портрет.

Форма на изобразителна дейност

- по натура

  - по представа

  - по впечатления

Материали и техники, използвани в практическата дейност:

 • Бял, черен  блоков лист ;
 • Графитен молив, черна и бяла темпера, черен и бял молив, туш, въглен.
 • Цветни моливи,
 • Флумастери,
 • Акварелни бои и
 • Четки.

Вид изобразителна дейност:

  -Проектиране

  - Рисуване по натура

  - Аналитична рисунка

  - Синтетична рисунка

Дидактически материали, използвани в урока:

- Оригинални рисунки

- Репродукции

- Дидактически табла

Място за провеждане на урока:

 • В класната стая

Критерии и показатели за  анализ на готовите рисунки:

Цветово изграждане

Показатели:

  - Плоскостно – декоративна рисунка

  - Обемно- пространствена рисунка

  - Декоративна форма в рисунката

Изразни средства на рисунката, според вида изобразително изкуство:

- графика

Показатели:

         - Графични изразни средства – линия, петно, точка

 

Материали и техники, използвани в рисунката

Показатели:

- Предимно бял блоков лист и  черен молив. Техниките, които са използвали децата са линия, точка и петно.

Видове материали и техники според различните изобразителни изкуства.

 • Креда, молив, темперни бои, маслени бои, акварел, въглен и др.
 • Маслената живопис има две основни техники, вилатурно и пастьозно.

В графиката се използват много разнообразни техники: монотипия, кредов картон от апликирана основа, рисунки с перо и четка и линогравюра.

Пространство в рисунката

Показатели:

 • Елементи на пространството по законите на линейната и въздушната перспектива

Композиционно изграждане на рисунката

Показатели:

 -Вид композиция:

 - Статична композиция

Проява на въображение в рисунката

Показатели:

 - Проява на въображение по отношение на цветово изграждане, форма, изразни средства, брой елементи в рисунката, интересно композиционно решение и др.

 

Ход на урока:.....................

Използвана литература:

1)      Изобразително изкуство за втори клас – Петър Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова.  изд. Просвета - плюс, София.  2017

2)      Книга за учителя по изобразително изкуства за 2 клас, издателство „Просвета плюс“.София. 2017