Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Превозни средства. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по изобразително изкуство (3 група) - 8 страници

Образователно направление: Изобразително изкуство

Тема: „Превозни средства“

Ядро:

- Изобразителни материали и   техники

- Изобразително  творчество

 

Задачи:

  • Диференциране на образните представи на децата за характерните особености на различни по вид превозни средства.
  • Развиване на образно – конструктивното им мислене и формиране познавателен интерес към тази сфера от действителността

Средства:  подходящ научно популярен или художествен текстразкази, приказки, за превозните средства, илюстративен материал по темата, играчки

Методи: беседа, наблюдение, разкази от деца, демонстрация, обяснение и указание

Ключови думи: превозно средство, балон, самолет, линейка, автобус, полицейска кула, влак, камион, хеликоптер, кораб, лодка и параход

Междупредметни връзки с други направления:

БЕЛ-

Адекватна употреба на думи с конкретно и обобщаващо значение

Математика-

Сравняване и класифициране на обекти по зададен признак

Социален свят –

Обогатяване и визуализиране на представите на децата за различните превозни средства

Музика-

Включване в детския репертоар подходящи музикални произведения.

Очаквани резултати:

  • Проявява образно – конструктивно мислене, репродуктивно въображение и подбира адекватни цветови съчетания.
  • Ориентира се в изображения и разпознава като ги разграничава илюстративно.
  • Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване.
  • Създава образи от различни по форма и големина части.
  • Предава характерните особености на апликираните образи.
  • Изгражда образите двуслойно.

Ход на ситуацията:...................