Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Проект за пиктограма. Магически образи и знаци. за 4 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План - конспект на урок по Изобразително изкуство за 4 клас - 8 страници

Тема: „Магически образи и знаци“

Вид: Урок за усвояване на нови знания, умения и навици.

Ядро:

Визуална комуникация

Цели:

 • Децата да добият представа за основни понятия като знаци, пиктограма, произход на буквите и азбуките.
 • Да се запознаят с някои от основните знаци, използвани от обществото като зодиакални знаци, графити, различни начини за изобразяване на дейности.
 • Децата да усвоят знания за използване на основни понятия, свързани с визуалната информация.
 • Затвърдяване на умения за предаване и приемане на съобщения чрез изобразителните знаци във визуален диалог и в комуникативни ситуации, като се използват визуални и невизуални средства.
 • Формиране на представи за кодиране на словесна информация чрез съставяне на визуални знаци с различно предназначение, като се използват образи на съответни обекти.
 • Затвърдяване на уменията за ориентиране в разнообразието от визуални средства, като се откриват и осъществяват връзки на визуални и невизуални средства за комуникация.
 • Опериране с информация от различни видове явни и тайни знаци с изображения и цифри и съставяне на визуални знаци с различно предназначение.
 • Разбиране на интегративните връзки на изобразителното изкуство с елементи на други сфери на познание и създаване на нови образи.
 • Формиране на отношение към естетизиране на жилищната среда и свързването му с категориите „красиво-грозно“.

Задачи – образователни:

Формиране на нови знания свързани с графичното изобразяване на пиктограма.

Задачи практически – изобразителни:

- задължителни за всеки ученик;

Задачи – свободноизбираеми:

- всеки да избере колко варианта да изобрази и какъв вид опасност;

Форма на изобразителна дейност:

- по натура;

- по асоциация;

Материали и техники, използвани в практическата дейност:

- Методическо табло.

- Книгов материал.

Дидактически материали, използвани в урока:

- Дидактически табла.

Място за провеждане на урока:

- в класната стая;

Критерии и показатели за анализ на готовите рисунки:

 • Цветово изграждане.

      Показатели:

-брой цветове;

Форма на рисунката.

       Показатели:

-плоскостно – декоративна рисунка

Изразни средства на рисунката, според вида изобразително изкуство:живопис, графика, скулптура и декоративно – приложни изкуства:

      Показатели:

-графични изразни средства;

Основни дейности:

 • Беседа за развитието на писмените знаци от древността до наши дни.
 • Дискусия относно възможностите за комбиниране на писмени знаци от сла­вянската азбука (глаголица), цифри, изучавани препинателни и музикални знаци в символи и изображения и за създаване на пиктограми.
 • Обсъждане в група и създаване на визуални знаци и символи: пиктограми, емблеми за житейски и фантазии ситуации.
 • Разглеждане на пиктограмите и запазените знаци от стр. 70 и 71, обясняване на задачата и дискусия за предназначението на изобразените символи.
 • Поставяне на изобразителните задачи от стр. 70 и 71.
 • Разглеждане на знаците, свързани с предаване на определени емоционални състояния, и дискутиране на емоционалната реакция при възприемане на изобра­женията.
 • Дискутиране на възможностите за естетизиране на жилищната среда, които дават „графитите“ и свързването им с естетическите категории „красиво-гроз­но“.

Очаквани резултати:

Ученикът трябва да открива и осъществява връзки на визуални и невизуалнисредства за комуникация.

Ключови понятия:

 • картинна азбука,
 • емблема,
 • пиктограма,
 • запазен знак,
 • естетика на околната среда,
 • графити

Необходими материали:

 • флумастери
 • цветни моливи
 • блок

Междупредметни връзки:

 • човекът и обществото,
 • чужди езици,
 • български език и литература,
 • математика,
 • физическа култура и спорт.

Очаквани резултати:

 • Ученикът познава основни видове визуални знаци и символи.
 • Различава основни елементи на визуалните знаци.
 • Различава и използва съвременни средства за визуална информация и комуникация.
 • Участва във визуален диалог, като усвоява графични особености на буквите и отношението знак-образ.
 • Различава визуалните знаци от други средства за информация и комуникация.

Използван учебник: 4 клас на издателство „Просвета“.

Ход на урока:....................