Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Пролетна картина. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Изобразително изкуство за 2 възрастова група - 6 страници 

Програмна система: Изкуства „Аз съм в детската градина“

Образователно направление:  Изобразително изкуство 

Тема: Пролетна картина

Ядро Художествено пресъздаване

  • Художествено възприемане
  • Изобразителни материали и  техники
  • Изобразително творчество

Цел: художествено пресъздаване на нацъфтяло пролетно дърво

Програмни задачи:

Образователна 1: Запознаване с характерните белези овощните дръвчета

разположение на клоните;

кора на стъблото;

форма, разположение и дължина на листата;

цветове и плодове

Децата да усвоят умението да рисуват цъфнало дърво и да използват петното, като изразно средство при изобразяването; да се затвърди умението да потапят добре четката в боята, да я изцеждат в стените на съда с вода, да я измиват, почистват когато използват нов цвят.

Образователна 2: Свързана с развитието на речта, обогатяване на речника: овошка, плодни дръвчета, цъфтящ. Интегрирана връзка роден език /активизиране на думи/.

  1. Възпитателна: Децата да научат и усетят, че овощните дръвчета са тези, които цъфтят на пролет и дават плодове през лятото и есента. Те ни дават своите плодове и ние трябва да се грижим за тях и да ги пазим. Изясняване значението на дърветата в околната среда.

Mетоди и похвати: наблюдение, беседа, демонстрация

Подготовка:

На децата: наблюдение.

На учителя: Справка с методическа, педагогическа, художествена литература учебници, енциклопедии.

За ситуацията: материали за онагледяване (нацъфтяла клонка) и за самостоятелната работа на децата.

Очаквани резултати:

  • Разпознава и назовава образи на познати обекти в достъпни художествени творби.
  • Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството.
  • Определя цялостното цветово решение на рисунките за характеризиране на специфичните особености на сезона.
  • Използва характерни за сезона цветове чрез полагане на акварелни петна.

Ход на ситуацията:...........