Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Рибки в аквариум. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 8.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по изобразително изкуство (3 група) - 5 страници

Образователно направление: Изобразително изкуство

Тема:,,Рибки в аквариум“

Ядро:

  • Художествено възприемане
  • Изобразителни материали и техники
  • Изобразително творчество

Цели:

-Разпознаване и  използване видовете изобразителни дейности,материали и техники.

-Обаготяване образните представи за рибките в аквариума чрез познавателно и емоционално-оценъчно отношение към тях.

-Формиране и усъвършенстване сензир-моторни умения на детето необходими за апликирането.

Задачи:

  1. Апликиране-самостоятелно или в групи от 2-3 деца на рибки, различни по форма,цвят,големина,върху цветна основа.

2.Да наблюдават внимателно и се ориентират добре в характерната форма и цвета на рибките. 

3.Развиване на естетическо отношение към изобразяваните обекти и строеж към богата и интересна апликация.

4.Да усвояват способи на сравнение.

     5.Насочване към възможностите,които предлага апликирането на един образ от отделни части.Анализ на общото и различното между показаните образци.

Необходими материали: кройки от цветни гланцови блокчета в правоъгълна и  квадратна форма (Картон №4),ножица, лепило.

Очаквани резултати:

  • Плоско, релефно или комбинирано апликиране.
  • Апликира декоративни пана, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване.
Ход на ситуацията: ...............