Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Слушам музика и рисувам. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация - 7 страници

Образователно направление: Изобразително изкуство

Тема: Слушам музика и рисувам“

Ядро:

 • Изобразителни материали и техники
 • Изобразително творчество

Цели:

 • Да се възприемат и пресъздават впечатления, преживявания, чрез различни изобразителни дейности.
 • Естетическо отношение и цветово усещане за изграждане на картина по асоциация.

Задачи:

 • Създаване на реални или фантазии, на фигурални или нефигурални
  изображения по асоциация от музикално произведение.
 • Пресъздаване въздействието на музикалната творба с изразните средства на живописта.
 • Отразяване със средствата на композицията преживяванията от музикалното произведение.

Материали:

 • Акварелни бои
 • Маслени пастели
 • Тампон
 • Флумастер

Очаквани резултати:

 • Рисува реални или фантазни образи или композиции от цветни линии и петна по представа и въображение от изслушана музикална творба.
 • Избира самостоятелно изразни средства.
 • Разбира възможността едно и също настроение да бъде предадено със средствата на изобразителното изкуство и музиката.

Предварителна подготовка:

При минали ситуации децата са имали възможността да наблюдават
различни картини, озвучавани с музикални произведения.


Ход на ситуацията:.................