Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Украса на черга. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление: Изобразително изкуство - 8 страници 

Тема: Украса на черга

Образователно ядро: Изобразително творчество

Тема: Украса на черга

Образователно ядро: Изобразително творчество  

Цели:

 • Формиране на способност за художествено възприемане на действителността
 • Запознаване с елементите на чергата
 • Да се стимулират към работа по впечатление и въображение.
 • Разширяване знанията за творчеството на българския народ.

Задачи:

Образователни:

 • Нарисувай черга, като съчетаваш ивици с различна ширина и цвят.
 • Използвай пастели, фулмастри, бои и плоска четка.
 • Направи проект за шарена черга.

Възпитателни:

 • Да формират интерес и уважение към приложното изкуство като част от народните традиции.

Развиващи:

 • Да развиват естетически си вкус

Методи и средства:

 • беседа,
 • наблюдение,
 • демонстрация,
 • групова работа,
 • обяснение,
 • корекция
 • илюстрации,
 • снимки,

        

Очаквани резултати:

 • Създаване на декоративен проект на черга чрез чрез ритмично редуване на ивици с различна ширина и цвят.

Понятия: Народно творчество, черга, ивици, ритъм, симетрия.

Предварителна подготовка:

- За учителя:

 1. Подготовка на информация за декоративно - приложните изкуства
 2. Подготовка на дидактични табла

-За децата:

1.Предварителна подготовка на материалите  за ситуацията

2.Подготовка на работното място

 

Ход на ситуацията:................