Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Фантастично същество. за 2 клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Изобразително изкуство за 2 клас - 11 страници + илюстрации

Тема: „Фантастично същество“

Клас:  – 2 – ри клас

Тип на урока: урок за нови знания

Цели на урока:

 • Разбиране на връзката между реални и фантастични образи и тяхното съчетаване за получаване на фантастични същества.
 • Изразяване на емоционално отношение при възприемане на произведения на изобразителното изкуство съдържащи фантазни образи;
 • Изграждане на умения за създаване на реални и фантазни образи и ситуации чрез комбиниране на части от различни обекти и материали;
 • Използване на различни материали и техники за отпечатване на образи;
 • Изграждане на умения у учениците да разбират основните връзки между обект и среда във фантазна ситуация;
 • Разбиране на връзката между материали и техники;
 • Комуникация с връстниците в процеса на съвместната изобразителна дейност и при обсъждане на получените резултати;

 

Задачи на урока:

 • Ученикът да съчетае по необичаен начин реални образи.
 • Нарисувай фантастично същество, което съчетава човешки и животински форми.
 • Изобрази фантастично същество в избрана от теб реална или фантастична среда.

 

Задачи – образователни

 • Разширяване и конкретизиране на понятията, свързани с фантазните образи и начините за тяхното изграждане.

 

Задачи – практически

 • Изобразителни – да се нарисува фантастично същество, като се съчетание между човек и птица.
 • Неизобразителни – да се разширят уменията за работа с темперни бои, планиране на изобразителната дейност

Задачи практически – изобразителни:

 • задължителни за всички:
 • да се нарисува фантастично същество, което представлява съчетание между човешки и животински форми.

 

    Задачи – свободноизбираеми

 • всеки ученик индивидуално да създаде свой образ на фантастично същество, съчетание между човек и птица или човек и някакво животно.
 • всеки ученик сам да избере най–подходящите цветове, с които да изобрази своята фантазия.

 

Форма на изобразителната дейност

 • по представа
 • по впечатление

Материали и техники, използвани в практическата дейност

 • Живописни материали –
 • акварелни бои;
 • фулмастери;
 • цветни моливи
 • Техника – разредено и пастозно полагане на боите, напластяване, стъргане

Вид изобразителна дейност

 • Отразяване на фантазния образ чрез цветове
 • Синтетична рисунка

Дидактически материали, използвани в урока

 • дидактически табла
 • учебник по Изобразително изкуство за 2 клас

 

Място на провеждане на урока

 • в класната стая

Критерии и показатели за анализ на готовите рисунки

Цветово изграждане

 • Вид цветност – по избор
 • Брой цветове – не са поставени изисквания
 • Цветова хармония и колорит – фантастично същество да се подчертае преди всичко чрез цветовете

 

Форма на рисунката – плоскостно-декоративна

Изразни средства на рисунката, според вида изобразително изкуство

 • живопис
 • живописни изразни средства – акварелни бои

 

Материали и техники, използвани в рисунката

 • В рисунките се използват акварелни бои, като се рисува направо с четката, без да се натрупват и наслояват.

Пространство в рисунката

 • Учениците сами определят големината и разположението на елементите в рисунката.

 Композиционно изграждане на рисунката

 • Композицията на рисунката е по избор на учениците

 

Проява на въображение в рисунката

 • Въображението на учениците трябва да се прояви при изграждане на фантазния образ и фантазната обстановка, чрез избора на цветовете, чрез нестандартния подход и при изграждането на композицията.

 

Очаквани резултати

 • Създаване на фантастични образи чрез комбиниране и заместване на елементи от реални образи.

Понятия

 • Фантазен образ,
 • реален образ,
 • комбиниране и заместване на елементи.

ХОД НА УРОКА:...............