Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Цирков плакат. за 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План - конспект на урок по Изобразително изкуство за 3 клас - 9 страници

 Тема: „Цирков плакат“

Ядро на учебно съдържание: „Визуална комуникация“

Клас: Трети клас

Вид: Урок за усвояване на нови знания, умения и навици.

Цели:

 • Познаване най-общите правила за използване на визуална информация в заобикалящата среда.
 • Да разбират, използват и създават изображения, в които се включват обекти, знаци и текст.
 • Ориентиране на учениците в съвременната визуална среда.

Задачи:

Образователни:

 • Да разбират и използват визуални знаци и символи за различни социални групи и житейски ситуации;
 • Да откриват и осъществяват връзки на визуални и невизуални средства за комуникация;
 • Да формира най-обща представа за изобразителните знаци като система.

Развиващи:

 • Използват образи на съответни обекти и съставят визуални знаци с различно предназначение.

Възпитателни:

 • Да запознае децата и да насочи вниманието им към специфичния характер на изобразителното изкуство с другите изкуства, в случая с сценично изкуство – цирк.

Очаквани резултати:

Ученикът трябва да открива и осъществява връзки на визуални средства за комуникация. Ученикът да може да се ориентира в разнообразието на визуални средства за информация и комуникация.

Ключови понятия:

 • Плакат;
 • Визуален диалог;
 • Визуални знаци;
 • Информация и съобщения.

Междупредметни връзки:

 • Български език и литература;
 • Човекът и обществото.
 • Математика.

Използван учебник: 3 клас на издателство „Просвета“.

Контекст и дейности:

На ученика трябва да се даде възможност:

 • да съобразява съдържанието и вида на визуалното съобщение с предназначението и вида на участниците;
 • да предава и приема информация с различни видове явни и тайни знаци (шифър, код) с изображения и цифри.

Ключови понятия и знания на практическа основа:

Визуална комуникация, образ, текст, шифър, плакат.

Техника: на ученика се дава възможност да:

 • Работи самостоятелно и в група с разнообразни материали за рисуване, апликиране, моделиране и конструиране.
 • Смесва бои за получаване и използване на съчетания от цветове с различно емоционално въздействие (топли, студени, контрастни).
 • Прилага ръчни способи за печатане и тиражиране.

Необходими материали:

 • Рисувателен лист,
 • Цветни моливи,
 • Флумастери,
 • Акварелни и темперни бои,
 • Четка за рисуване,
 • Чаша с вода.

Понятия и проблеми с интегрален и междудисциплинарен характер:

Формиране на способности за участие в комуникативни ситуации с използване на визуални езикови средства. Човекът и неговата среда, наследството на древните цивилизации. Лека атлетика, гимнастика, спортни игри.

Методи на работа: беседа, наблюдения върху илюстрациите в учебника.

Похвати на работа: обяснение, наблюдение, поощрение.

Форма на работа: индивидуална и групова.

Визуално комуникация: На ученикът се дава възможност да сподели впечатления от въздействието на различни средства за информация и комуникация (печатни издания, електронни медии).

Предварителна подготовка на учителя:

 • план-конспект на урока, подготовка с необходимата теоретична информация;
 • предварителна изработка на табло със снимки и рисунки на сцени от цирк – клоуни, животни, акробати и т.н.

Ход на урока:....................