Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Чиста и красива улица. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по изобразително изкуство (3 група) - 7 страници

Образователно направление: Изобразително изкуство

Тема на наблюдението: „Чиста и красива улица“

Ядра:

 • Изобразителни материали и техники
 • Изобразително творчество

 

Цел: Усвояване на умения за пресъздаване на обекти и явления от действителността (в пространственост и перспективност) чрез рисуване и оцветяване.

Образователни цели:

 • Откриване на изразните възможности на цвета за отразяване на чувства и настроение при възприемане на картини и не екстериора на улицата;
 • Запознаване с ориентиране в използването на съвременни средства за визуална информация и комуникация;
 • Изразяване на емоционално-естетическо отношение при възприемане на художествени творби, свързани с естетиката на жилищната сграда.
 • Развиване на способност за възпроизвеждане на образ по памет.
 • Ориентиране в пространствено разположение.
 • Изграждане на умения за направа на обемни ажурни конструкции.

Възпитателни цели:

 • Формиране на емоционално-естетическо отношение към възприеманите обекти и явления от околната среда;
 • Изразяване на емоционално-естетическо отношение при възприемане на художествените творби, свързани с естетиката на жилищната сграда.
 • Изграждане на умения за откриване на основните връзки между дадени обекти и тяхното използване в рамките на околната среда и нейното естетизиране.
 • Запознаване и ориентиране в използването на съвременни средства за визуална информация и комуникация.

Развиващи цели:

 • Изграждане на умения за откриване на основните връзки между дадените обекти и тяхното използване в рамките на околната среда и нейното еститизиране;

 

Задачи:

 • Избиране на конкретна тема и изобразяване чрез рисуване;
 • Планиране последователността на действията;
 • Ориентиране в разположението на обектите;
 • Предаване на характерните особености на обектите, като високи, ниски, отпред, отзад;
 • Припомняне и затвърдяване на знанията за цветовете;
 • Развитие на детското творчество и изграждане на естетическа култура у децата;
 • Ефективно използване на подходящи средства за постигане на художествена изразителност съобразно изобразителния материал.

 

Методи и средства:

 • словесни методи–разказ, общо и индивидуално обяснение, непосредствено естетическо наблюдение;
 • нагледни методи–показ на образец, показ на действие (демонстрация);
 • игрови метод – откъс от история;

Средства: молив, блокови листа, четки, боички.

 

Очаквани резултати:

 • Създава сюжетна рисунка в 2-3 плана с включване изображения на къщи, превозни средства, човешки фигури..
 • Декорира образи за предаване на характерни особености и детайли.


Ход на дейността:.........................