Razrabotki

План-конспект по Изобразително изкуство. Тема: Човешка фигура. за 1 клас

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Изобразително изкуство за 1 клас - 10 страници + илюстрации

ТЕМА НА УРОКА: ЧОВЕШКА ФИГУРА

Клас: 1 клас

 1. Структура и вид на учебното съдържание на урока: предметна
 2. Цели на урока:

Образователни цели:

 • Изграждане на обобщена представа за най-важните визуални особености на човешката фигура;
 • Запознаване с отразяването на общата форма и пропорциите на човешката фигура;
 • Моделиране на фигурите в характерна поза, избрана от учениците

Възпитателни цели:

 • Формиране на емоционално-естетичско отношение към заобикалящата действителност;
 • Формиране на естетически вкус.

Развиващи цели:

 • Изграждане на самостоятелност;
 • Развиване и обогатяване на зрителното възприятие;
 • Представи и въображение.
 1. Задачи – образователни:
  • Образователни: запознаване с най-важните визуални особености на човешката фигура;
  • Отразяване на най-общата форма и пропорции на човешката фигура;
  • Задачи практически – изобразителни: задължителни за всички.
  • Задачи – моделиране на фигура в характерна поза.
  • Развиване на детската наблюдателност и укрепване на зрителната памет;
  • Затвърдяване на умението да работят с глина; да предадат характерните особености на човешкото тяло – глава, тяло, крайници и пр.
 2. Форма на изобразителна дейност:
 • По натура
 • По впечатления.
 1. Материали и техники, използвани в практическата дейност
  • Моделин
  • Пастели;
  • Глина
  • Дъска,
  • Нож,
  • Макет на човешка фигура.
 2. Вид изобразителна дейност
 • Проектиране
 1. Дидактически материали, използвани в урока
  • Репродукции;
 2. Място на провеждане на урока
 • В класната стая
 1. Критерии и показатели за анализ на готовите рисунки
  • Цветова хармония и контрол
  • Форма на рисунката
 • Обмно-пространствена рисунка
  • Изразни средства на рисунката:
 • Декоративни изразни средства;
 1. Очаквани резултати:
 • Ученикът да умее да описва и пресъздава впечатления и представи за форми и пространство.
 • Да умее да пресъздава обекти от заобикалящата го среда.
 1. Основни методи и похвати: кратък разказ и беседа с учениците, дискусия, онагледяване и демонстрация.
 2. Форми на обучение: групова и фронтална
 3. Основни дидактически средства, използвани в урока: учебника, тетрадката, макет на човешка фигура.

 

ХОД НА УРОКА:..........