Razrabotki

План-конспект по Кнструиране и технологии. Тема: Кукери. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Конструиране и технологии за 4 възрастова група - 7 страници

Просвета „Чуден свят“ – 4 група

Образователно направление: Конструиране и технологии

Тема: Кукери

Ядро: Обработване на материали, съединяване и свързване

Цел:

1.Усвояване на умения за обработване на материали.

Водещи цели:

 • Натрупване на конструкторския опит чрез създаване на модел по образец;
 • Обогатява индивидуалния технологичен опит като комбинира еднородни по състав материали /хартия, картон/. Изграждане и усъвършенстване на умение за тяхното разпознаване.
 • Осмисля приложението на модела и очаква емоционални преживявания. Развива се позитивно отношение към творческото конструиране.
 • Обогатяване на икономическите знания чрез използване на техниката „Папие Маше“

 

Инструменти и материали:

 • ножица,
 • цветни моливи,
 • пластилин.

Очаквани резултати:

 • съединява елементи, като залепва, преплита и завързва;
 • оценява по  собствени  критерии  модели  и  изделия и ги включва в игрови дейности

Ключови думи:

 • Кукер,
 • технологично табло,
 • кукерска маска,
 • парад на кукерите

 

Педагогическа технология:

 • Форма- обучаваща ЗРС -работа с картон, хартия, конци, текстил;
 • Методи - въвеждаща беседа, разкази на деца, наблюдение, демонстрация на образец, частично показване (изрязване на контур) по крива затворена линия);
 • Средства- подходяща легенда или художествен текст (разказ за кукерските игри), моделът от помагалото, картини или снимки на кукери и кукерски маски, запис на народна музика за фон при работата на децата.

 

Методически насоки:

Мотивирането на дейността чрез обсъждане на подходящ текст или беседа за това, как хората са се грижили за своето здраве (храна, облекло, хигиена).

Ключови идеи: Рязане, лепене, навиване

Принципи: Нагледност и действеност, достъпност, съзнателност, активност, системност.

Методи и похвати: Беседа, обяснение, демонстрация и наблюдение, упражняване.

Материално-технически и дидактически средства: Хартиени ленти, ножици, лепило, хартиен модел, конци, макетно-технологично табло.

Връзка с други направления:

Български език и литература. Усъвършенстване на диалогичната форма на общуване и използване на речев етикет.

Социален свят: Развиване на представите за местните традиции и
обичаи и формиране на умения за включване в организирането и
провеждането на празниците.

Игрова култура: Развиване на умения за създаване на игрови материали и организиране на игрова среда и действия, съответстващи на конкретен замисъл.

 

Ход на ситуацията:..............