Razrabotki

План-конспект по Конструиране и технологии. Тема: Кошничка за плодове. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Конструиране и технологии за 3 възрастова група - 5 страници 

Образователно направление: Конструиране и технологии

Издателство „Изкуства“

Тема: Кошничка за плодове

Ядро: Конструиране и моделиране

Цел:

 • Натрупване на опит за ръчно обработване на разгъвка от картон при изграждане на обект.

Задачи:

 • Усвояване на знания за: обогатява индивидуалния опит за обработване на картон, възприема конструкция с характерен изглед, разбира отношението цяло-части.

Овладяване (развитие, усъвършенстване) на умения за:

 • усъвършенства умения за прегъване, рязане, лепене, оформяне на частите във фигура чрез съединяване, навиване, промушване.
 • Развитие на точност, сръчност.
 • Стремеж към довършване на работата до край.
 • Изпитване удовлетворение от извършената дейност и получения продукт, използва изделието по предназначение, съпреживява собствените си постижения.

Очаквани резултати:

 • Използва ножица за рязане на хартия/картон по права линия.
 • Сгъва хартия/картон по ориентири.
 • Съединява отрязани с ножица елементи чрез залепване за възпроизвеждане на фигура.
 • Включва изделието в игрови дейности.

Принципи:

 • Технологични принципи,
 • Интеграция и перспектива, култура на труд.

Методи и похвати:

 • Беседа,
 • Стихотворение
 • Онагледяване.

Материали, инструменти, нагледни пособия:

 • елементи-разгъвки от картон,
 • цветна лента,
 • ножица,
 • лепило,
 • образец,
 • графично онагледяване етапите на технологичния процес.

Ход на ситуацията:.................