Razrabotki

План-конспект по Конструиране и технологии. Тема: Поставка за яйца. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно  направление: Конструктивно-технически и битови дейности - 7 страници

Тема: „Поставка за яйца”

Ядро:

 • Обработване на материали,
 • съединяване и свързване

Цел: Натрупване на опит за ръчно обработване на разгъвка от картон при изграждане на тримерен обект.Стимулира инициатива за оформяне на празнична среда според изискванията на обичая.

 

Задачи:

 • Усвояване на знания за: обогатява знанията за християнския празник и за неговото значения за бита на обществото,обогатява индивидуалния опит за обработване на картон, възприема конструкция с характерен изглед, разбира отношението цяло-части.
 • Овладяване (развитие, усъвършенстване) на умения за: усъвършенства умения за биговане, прегъване, рязане, лепене, оформяне на частите във фигура чрез съединяване, навиване, промушване.
 • Овладяване на техника за .....
 • Развитие на точност, сръчност
 • Стремеж към довършване на работата до край
 • Изпитване удовлетворение от извършената дейност и получения продукт, използва изделието по предназначение, съпреживява собствените си постижения с радостта от празника.

Очаквани резултати:

- Реже с ножица хартия по права и крива линия.

- Сгъва и свързва чрез лепене за получаване на модел.

- Намира приложение в бита.

Ключови идеи: Великден е християнски празник. С него е свързан интересен обред-боядисване на яйца.Първото яйце винаги се боядисва червено,за да не го познае кокошката.Трябва сами да измайсторите поставка за яйца.

Принципи:

Технологични принципи,Интеграция и перспектива, култура на труд.

Методи и похвати:

 • Беседа,
 • стихотворение,
 • онагледяване.

 

Материали, инструменти, нагледни пособия:

 • елементи-разгъвки от картон,
 • цветна лента,
 • ножица,
 • лепило,
 • образец,
 • графично онагледяване етапите на технологичния процес.

 

 Ход на ситуацията:............