Razrabotki

План-конспект по Конструиране и технологии. Тема: Превозни средства. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Конструиране и технологии за 2 възрастова група - 5 страници 

Програмна система: „Златно ключе“, 19 страница

Образователно направление: Конструиране и технологии

Тема: Превозни средства

Задачи:

  • Усвояване на знания за нов вид материал - картонена кутия (картонено руло) и комбинирането му с друг.
  • Развиване на   умения   за   съединяването   на   отделните елементи за получаването на образ от околната среда

Методи, похвати, средства: разговор, онагледяване, демонстрация, обяснение, указания, съвет, корекция, подвижни игри, дидактични игри, детски модели по темата, гатанка

Материали: картонено руло, различни по големина картонени кутии, цветна хартия, ножица, лепило, голяма красива кутия

Връзки с други ОН:

  • Интеграция с ОН Околен свят

ОЯ: Социална и здравословна среда

Задачи: 1) Разширяване познанията за превозните средства.

  • Интеграция с ОН БЕЛ

ОЯ: Речник

Задачи: 1) Активизиране на думи с обобщаващо значение -превозни средства.

  • Интеграция с ОН Математика

ОЯ: Равнинни фигури

Задачи: 1) 3атвърдяване знанията за геометричните фигури - кръг, квадрат, правоъгълник.

Ход на ситуацията:............