Razrabotki

План-конспект по Конструиране и технологии. Тема: Самолетче. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Конструиране и технологии за 4 възрастова група - 6 страници

Програмна система “Аз ще бъда ученик”

за четвърта възрастова група

Издателство „Изкуство“

 

Образователно направление: Конструиране и технологии

Тема: Самолетче

Ядро: Конструиране и моделиране

  • Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти
  • Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел

 

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности

 

Ядро: Технологии

Познава отделни възможности на устройства за комуникация и информация

 

Цели:

  • Стимулиране на техническото мислене и творческото въображение у децата в процеса на конструктивно-техническата и предметно-преобразуващата дейност.
  • Натрупване на представи за взаимовръзките между техническите постижения на хората и влиянието им върху природната среда.

 

Очаквани резултати:

  • Има конструктивно-технически опит при създаването на модел по образец или идея.
  • Натрупва представи за видовете превозни средства и предназначението на конкретни видове.
  • Разширява знанията си за планиране на предстоящата конструктивна дейност чрез използване на техническа документация - фотоси.
  • Формира умения за пресъздаване на конструкцията на познат технически обект, онагледен чрез фотоси.
  • Усъвършенстване умения за работа с мек картон - рязане, валцване, свързване на елементи за получаване на готов макет на технически обект - превозно средство по въздух.

Форма: ПС

Методи:

беседа, наблюдение, демонстрация, указания

Средства и похвати:

за детето:

подходящ текст, различни видове конструктори, илюстративен материал, модели

за учителя:

Методическо ръководство

Интегративни връзки:

Направление Околен свят: ядро „Общуваме с околните и самоутвърждаване”

Направление Математика; ядро „Пространствени представи,,

Материали и инструменти: учебно помагало с приложение, ножица, лепило, индивидуални работни листове, флумастер.

Нагледни средства: макети, детски играчки, картини на самолети.

 

Ход на ситуацията:.................