Razrabotki

План-конспект по Конструиране и технологии. Тема: "Часовник". за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект за 4 възрастова група - 6 страници + илюстрации

Образователно направление: Конструиране и технологии

Издателство: Изкуство „Аз ще бъда ученик“  

Група: IV възрастова група

Тема: „Часовник“

Ядро: Конструиране и моделиране, Техника

Цел: Натрупване на представи за уреда и измерване на времето, създаден от човека – часовника, ролята му за спазване на дневния режим на бъдещия първокласник.

Задачи:

  1. Разширява знанията за сравняване на два обекта по определени показатели.

2.Овладява стратегия за измерване на времето и способ за ориентиране в съответстващите му дейности от дневния режим.

 Очаквани резултати:  

Ядро: Конструиране и моделиране:

  • Има умения при изграждане на макет чрез комбиниране на различни кутии и материали.
  • Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и инструменти
  • Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел
  • Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности

Ядро: Техника:  Познава отделни възможности на устройства за комуникация и информация

Форма: ПС

Методи: беседа, наблюдения, показ на образец, указания

Средстсва и похвати:   

За детето: различни часовници; художествен текст, снимки, конструктор, кутии, сухи цветя, клонки, цветни хартии

За учителя: Методическо ръководтсво, с. 675        

                                    Ход на ситуацията:..............