Razrabotki

План-конспект по Конструиране и технологии. Тема: Часовник. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на педагогическ ситуация за 4-та възрастова група - 11 страници + илюстрации

Образователно направление: Конструиране и технологии

Издателство: Слово „Моливко“, стр. 15  

Група: IV възрастова група

Тема: Часовник

Ядро: Техника

Цел: Детето да овладее техниката на сглобяване, да тренира фината моторика, да учи числата. А с времето да овладее и умението да познава часовника.

Задачи:

 1. Разширява знанията за сравняване на два обекта по определени показатели.
 2. Затвърдява знания за комбиниране за комбиниране на два напълно различни по свойства материала.
 3. Овладява стратегия за измерване на времето и способ за ориентиране в съответстващите му дейности от дневния режим.

 Очаквани резултати:  

 • Сравнява часовници по вид, възприема часовника като уред за измерване на времето, анализира конструкция и разбира отношението „функция – образ – конструкция“;
 • Проявява инте­рес към техническите уреди за измерване на времето;
 • Разбира, че часовникът е уред, с помощта на който хората разпределят и организират времето си, и особено е нужно това на първокласника.

Методи:

 • беседа,
 • наблюдения,
 • показ на образец,
 • указания

Материали, инструменти, нагледни пособия:

 • набор от различни часовници,
 • елементи от технически (пластмасов) комплект,
 • отвертка,
 • гаечен ключ или според комплекта,
 • елемент от хартия,
 • ножица,
 • перфоратор.

Технологична култура:

 • Разбира, че конструирането с технически комплекти е специфична техническа дейност.

Интеграция и перспектива:

 • Възприема часовника като необходим за възрастните и за децата уред.
 • Разбира колко ще му е нужен часовникът, за да отива навреме на училище и да си организира времето за учене.

Средства и похвати:  

За детето: различни часовници; художествен текст, снимки, конструктор, кутии, ножица, работа с отвертка и гаечен ключ.

За учителя: Методическо ръководство, с. 15

Ход на ситуацията:.....................