Razrabotki

План-конспект по Конструиране и технологии. Тема: Матреници. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 5.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление: „Конструиране и технологии“ - 4 страници

Образователно ядро: „Обработване на материали, съединяване и свързване“

Тема: „Мартеница“

Възрастова група: III-та възрастова група ( 5-6г.).

Цел:

- Да се формират елементарни конструктивно-технически умения.

- Да се развие конструктивно-техническо мислене и творческо въображение.

 - Да се създаде интерес и положително отношение към обичайте и традициите, към труда  и ръчната изработка.

- Натрупване на опит и познания при обработка на различни материали – картон, хартия и конци.

Задачи: - Знания: разказва за традиции, обичай; разпознава и обяснява за материалите; знае и може да конструира обемни обекти, възпроизвежда система от действия в определен алгоритъм за изработване, проследява технологичния процес по нагледна опора. - Умения: прегъва, реже, лепи - хартия и картон. преплита  конци  по определен начин; обработва конци, съединяване на елементите на изделието. - Отношения: желае да изработи и подари мартеници; изпитва емоционално отношение към празника; желае за самостоятелна работа, да следва точно указание, да работи по схема от технологичен характер.

Материали и инструменти: червен и бял конец (прежда), бял и червен картон (формат А4), ножица, лепило, кош  за отпадъци.

Нагледни средства: демонстрация от учителя, табло, схема на етапите на технологическия процес, точни указания.

Ход на ситуацията:...............