Razrabotki

План-конспект по Конструиране и технологии. Тема: Цветя за мама. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление: Конструктивно-технически и битови дейности - 5 страници

Тема: Цветя за мама

Ядро:

Обработване на материали, съединяване и свързване

Цел: Развитие на уменията за обработка на хартия, чрез прилагане на разнообразни операции ( прегъване, рязане и залепване) и създаване на образ на реален обект.

Задачи:

1.Развитие на умения за навиване на хартия на ролка.

2.Усъвършенстване на умения за рязане по очертана линия.

3.Усъвършенстване на умения за съединяване на няколко елемента със залепване.

4.Емоционално удовлетворение:

Методи и похвати:

-Наблюдение;

-Демонстрация;

-Обяснение;

-Беседа;

-Упражнение;

Очаквани резултати:

  • Реже с ножица хартия по права, крива и начупена линия.
  • Сгъва и свързва чрез лепене и/или като използва други допълнителни елементи.

Материално-технически и дидактически средства:

Модел на букета, макетно-технологично табло, лепило, ножици, цветна хартия, образец,телбот.

Ход на ситуацията:....................