Razrabotki

План-конспект по Литература. Тема: Събуди се. за 4 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по литература в 4 клас - 9 страници

Тема на урока: „Събуди се” – по Кинка Константинова

Тип на урока: За нови знания.

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Да се затвърди умението за възприемане, осмисляне и интерпретиране на стихотворение.
 • Да се усъвършенства четивната техника.

Възпитателни цели:

 • Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към героите в произведението.

Развиващи цели:

 • Развитие на читателската активност.
 • Развиване на уменията за създаване на писмен текст, свързан със съдържанието на художествено произведение.
 • Развитие на умението за откриване на олицетворение в художествен текст.

Методи и похвати:

 • Беседа
 • Обяснение
 • Повторение
 • Работа с учебника

Форми:

 • Фронтална
 • Индивидуална

Нагледни средства:

 • Учебник
 • Учебна тетрадка

Компетентности като очаквани резултати:

 • Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои в произведението.
 • Аргументира отговора си на въпрос, свързан със съдържанието на художествен текст.
 • Създава писмен текст във връзка с изучаваното литературно произведение.
 • Открива олицетворение в художествен текст.

 

Ход на урока:......................

Литература:

 • Читанка за 4 клас на издателство „Просвета плюс“ – 2019
 • Книга за учителя по Литература за 4 клас на издателство „Просвета плюс“ – 2019