Razrabotki

План-конспект по Литература. Тема: Зимата и цветята. за 4 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Литература за 4 клас - 8 страници

Тема на урока: „Зимата и цветята”.

Тип на урока: За нови знания.

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Да се затвърди умението за възприемане, осмисляне и интерпретиране на приказка.
 • Да се усъвършенства четивната техника.
 • Затвърдяване на уменията за създаване на писмен текст във връзка с изучаваното литературно произведение.

Възпитателни цели:

 • Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към героите в произведението.

Развиващи цели:

 • Развитие на читателската активност.
 • Развитие на умението на учениците за участие в диалог, като аргументират отговорите си.

Методи и похвати:

 • Беседа
 • Обяснение
 • Повторение
 • Работа с учебника

Форми:

 • Фронтална;
 • Индивидуална.

Нагледни средства:

 • Учебник
 • Учебна тетрадка

Ход на урока:................

Литература:

 • Читанка за 4 клас на издателство „Просвета плюс“ – 2019
 • Книга за учителя по Литература за 4 клас на издателство „Просвета плюс“ – 2019