Razrabotki

План-конспект по Литература. Тема: Имената на цветята. за 4 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Литература за 4 клас - 7 страници

Тема на урока: „Имената на цветята” – по Петя Александрова

Тип на урока: Урок за нови знания.

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Да се затвърди умението за възприемане, осмисляне и интерпретиране на приказка.
 • Да се усъвършенства четивната техника.

Възпитателни цели:

 • Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към героите в произведението.

Развиващи цели:

 • Развитие на читателската активност.
 • Развиване на уменията за откриване на връзката между епизодите в развитието на действието.
 • Развитие на умението на учениците за участие в диалог, като аргументират отговорите си.

Методи и похвати:

 • Беседа
 • Обяснение
 • Повторение
 • Работа с учебника

Форми:

 • Фронтална
 • индивидуална

Нагледни средства:

 • Учебник
 • Ел.учебник

Компетентности като очаквани резултати:

 • Открива взаимовръзката между епизодите в развитието на действието.
 • Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои в произведението.
 • Аргументира отговора си на въпрос, свързан със съдържанието на художествен текст.

Ход на урока:...............

Литература:

 • Читанка за 4 клас на издателство „Просвета плюс“ – 2019
 • Книга за учителя по Литература за 4 клас на издателство „Просвета плюс“ – 2019