Razrabotki

План-конспект по Литература: Тема: Неволята - приказка. 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 План-конспект на урок по литература за 2 клас - 7 страници 

Читанка за 2 клас, изд. Просвета Плюс,  П. Димитрова, Д. Кръстева, М. Тодорова

Тема: Неволята

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Усъвършенстване на умения за възприемане, осмисляне и интерпретиране на фолклорна приказка.
 • Формиране на представи за героите, поведение и постъпки.

Възпитателни цели:

 • Възпитаване на нравствени чувства и представи
 • Стимулиране на читателския интерес у учениците

Развиващи цели:

 • Да се усъвършенства четивната техника
 • Да се стимулира речниковото развитие
 • Усъвършенстване на вниманието

Методи на обучение:

 • Беседа
 • Самостоятелна работа

Нагледни средства:

 • Учебник
 • Учебна тетрадка

 

Ход на урока:........

Творческа задача: ..............