Razrabotki

План-конспект по Литература. Тема: Пролет иде, Пролетен вятър. за 4 клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект на урок по литература за 4 клас - 10 страници

Тема на урока: „Пролет иде”, „Пролетен вятър”.

Тип на урока: За нови знания.

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Да се затвърди умението за възприемане, осмисляне и интерпретация на стихотворение.
 • Да се усъвършенства четивната техника

Възпитателни цели:

 • Изграждане на емоционално-оценъчно отношение.

Развиващи цели:

 • Развитие на читателската активност.
 • Развитие на умението на учениците за участие в диалог, като аргументират отговорите си.

Методи и похвати:

 • Беседа
 • Обяснение
 • Повторение
 • Работа с учебника

Нагледни средства:

 • Учебник
 • Учебна тетрадка

 

Компетентности като очаквани резултати:

 • Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои в произведението.
 • Аргументира отговора си на въпрос, свързан със съдържанието на художествен текст.
 • Сравнява случки и герои в литературни произведения.
 • Открива олицетворение в художествен текст.

Ход на урока:.........

Литература:

 • Читанка за 4 клас на издателство „Просвета плюс“ – 2019
 • Книга за учителя по Литература за 4 клас на издателство „Просвета плюс“ – 2019