Razrabotki

План-конспект по Литература. Тема: Тримата дървари. 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План конспект по литература за 2 клас - 7 страници 

 

Димитрова, П. и други, Литература за 2 клас

Издателство „Просвета Плюс“ София стр. 61

Приложение: сканирано копие на урочната статия от учебника

 

Тема: „Тримата дървари“

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

 • да се усъвършенства умението на възприемане, осмисляне и интерпретация на фолклорна приказка;
 • да може да свързва тематиката на произведението с различна култура и традиция

Задачи:

Образователни задачи:

 • да се усъвършенстват уменията на учениците да възприемат художествен текст;
 • обогатяване на речника.

Възпитателни задачи:

 • да се стимулира любознателността;
 • стимулиране на читателския интерес на учениците

Развиващи задачи:

 • да се усъвършенства четивната техника;

Методи на обучение:

 • беседа
 • обяснение
 • самостоятелна работа
 • анализ

Нагледни средства:

 • учебник
 • илюстрации

Ход на урока:............