Razrabotki

План-конспект по Литература (четене). Тема: Басня. 2 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Литература (четене) за 2 клас - 9 страници 

Читанка за втори клас, автори: С. Здравкова и др.,изд. Клет България, Анубис

Тема : Басня

Тип на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

*Образователни:

-Формиране на понятието-„басня”.

-Изграждане на умения за възприемане , осмисляне и интерпретация на басня.

-Формиране на умения за разпознаване баснята по осмивани човешки недостатъци и поуката , свързана с тях.

-Изграждане на умения за откриване образите на литературни герои.

-Коментира постъпките на литературните герои.

*Възпитателни:

-Възпитание на нравствени качества у учениците.

-Стимулиране на читателския интерес у учениците.

*Развиващи:

-Развитие на въображението и обогатяване на езиковия изказ.

-Развитие на умения за екипна работа.

-Усъвършенстване на уменията за гладко , ясно и изразително четене.

Методи на обучение:

-беседа;самостоятелна работа;групова работа;анализ;.

Нагледни средства:

-учебник;илюстрации;табло;

Нови понятия:

-басня

Ход на урока:....................