Razrabotki

План-конспект по Литература (четене). Тема: Бърканица в приказките - Джани Родари. 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Литература (четене) - 2 клас - 8 страници 

Литература: Димитрова, П. и др. Читанка за 2. клас, ИК „Просвета плюс“, 2017, с. 19

Тема на урока: Бърканица в приказките - Джани Родари 

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Да се формират и усъвършенстват уменията за възприемане, осмисляне и интерпретация на художествен текст.
 • Да се усъвършенства четивната техника чрез четене по роли.

Възпитателни цели:

 • Да се стимулира читателския интерес на учениците.
 • Да се възпита у учениците старателност и самостоятелност.

Развиващи цели:

 • Развитие на въображението и обогатяване на езиковия изказ.
 • Развиване на детското внимание, концентрация, абстрактно мислене.
 • Усъвършенстване на уменията за гладко, ясно и изразително четене.

Методи на обучение:

 • беседа
 • самостоятелна работа
 • анализ
 • групова работа
 • игра

Нагледни средства:

 • учебник
 • работни листове

 

Ход на урока:............

Творческа задача: ..................