Razrabotki

План-конспект по Литература (четене) Тема: Дар от сърце. 4 клас

Продажна цена Цена 115.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по литература за 4 клас - 6 страници 

Източници: Герджикова, М.,  и др. Читанка за 4. клас, Булвест, 2019, с.  128

Тема: Дар от сърце

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:  

Образователни цели:

  • Да се затвърди умението за възприемане, осмисляне и интерпретация на авторова приказка.
  • Да се усъвършенства аналитичната техника.

Възпитателни цели:

  • Познава нравствените добродетели на българския народ.
  • Изразява емоционално-оценъчно отношение към героите в произведението.

 

Развиващи цели:

  • Открива взаимовръзката между епизодите в развитието на действието в изучавано произведение.
  • Открива връзката между мотивите и действията на героите.
  • Чрез поставената задача се развива творчеството и възможностите за творческо писане на учениците.

 

Методи на обучение:

  • беседа, анализ, самостоятелна работа

 

Нагледни средства:

  • учебник

 

Ход на урока:.............