Razrabotki

План-конспект по Литература (Четене). Тема: Книжка – пъструшка. Калина Малина. 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

ПЛАН – КОНСПЕКТ на урок по Литература (Четене ) за 2 клас - 7 траници 

Тема на урока: Книжка – пъструшка. Калина Малина

Тип на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

  1. Образователни цели:

- Формиране на умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на стихотворение.

- Усъвършенстване на четивната техника.

- Усъвършенстване умението за изразително четене.

  1. Възпитателни цели:

- Възпитаве у учениците на нравствени качества и ценности .

- Формиране на емоционално отночение към произведението.

- Формиране на умения за работа в екип.

- Стимулиране на читателския интерес на учениците.

  1. Развиващи цели:

- Усъвършенстване на уменията за гладко и изразително четене.

- Развитие на въображението, мисленето и речника на учениците.

- Развитие на емоционално – оценъчно отношение към художествените произведения.

Методи на обучение:

- беседа

- сравнение

- самостоятелна работа

- анализ

- групова работа

Нагледни средства и дидактически материали:

- Учебник по Литература  за 2 клас на издателство „ Просвета “.

- Учебна тетрадка

- илюстрации

 

Ход на урока: .....................

Творческа задача:..............